Псалм  149

  1 Алилуя! Пейте на Господа нова песен,
И хвалението Му в събранието на светиите.

  2 Нека се весели Израил за Създателя си;
Нека се радват сионовите чада за Царя си,

  3 Нека хвалят името Му с хороиграние:
С тъпанче и арфа нека Му пеят хваления.

  4 Защото Господ има благоволение към людете Си;
Ще украси кротките с победа.

  5 Светиите ще тържествуват славно,
Ще се радват на леглата си.

  6 Славословия към Бога ще бъдат в устата им,
И меч остър от двете страни в ръката им,

  7 За да отдават възмездие на народите
И наказание на племената,

  8 За да вържат царете им с вериги,
И благородните им с железни окови, -

  9 За да извършат над тях написания съд!
Тая чест принадлежи на всички Негови светии. Алилуя.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава