Псалм  150

  Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му,
Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.

  Хвалете Го за мощните Му дела,
Хвалете Го според голямото Му величие.

  Хвалете Го с тръбен глас.
Хвалете Го с псалтир и арфа.

  Хвалете Го с тъпанче и хороиграние,
Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,

  Хвалете Го с високозвучни кимвали,
Хвалете Го с възклицателни кимвали.

  Всичко що диша нека хвали Господа;
Хвалете Господа.


Тази глава в нормален вид