Псалм  41

Псалм  41

  (По слав. 40). За първия певец. Давидов псалом.
Блажен оня, който прегледва немощния;
В зъл ден ще го избави Господ.

  Господ ще го пази и ще продължи живота му;
Блажен ще бъде той на земята;
И Ти няма да го предадеш на волята на неприятелите му.

  Господ ще го подкрепява на болното легло;
В болестта му Ти ще преобърнеш цялото му легло.

  Аз рекох: Господи, смили се за мене;
Изцели душата ми, защото Ти съгреших.

  Неприятелите ми говорят зло за мене, като казват:
Кога ще умре той, и ще загине името му.

  И ако дойде един от тях да ме види, говори престорено,
Събира в сърцето си всичкото зло що забелязва,
И като излезе навън разказва го.

  За мене шепнат заедно всички, които ме мразят,
Против мене измислюват зло, казвайки:

  Някаква лоша болест го е сполетяла,
И като е легнал няма вече да стане.

  Да! самият ми близък приятел, комуто имах доверие,
Който ядеше хляба ми, дигна своята пета против мене.

Но Ти, Господи, смили се за мене;
Изправи ме, и ще им отвърна.

От това зная, че Твоето благоволение е към мене,
Понеже неприятелят ми не тържествува над мене.

А мене Ти ме поддържаш в непорочността ми,
И утвърждаваш ме пред лицето Си до века.

Благословен да е Господ, Израилевият Бог,
От века и до века. Амин и амин.


Тази глава в нормален вид