Псалм  52

  (По слав. 51). За първия певец, Давидова поука, когато бе дошъл едомецът Доик при Саула та му бе казал: Давид дойде в Ахимелеховата къща.
Защо се хвалиш със злобата, силни човече?
Милостта Божия пребъдва до века.

  Езикът ти, като действува коварно,
Подобно на изострен бръснач, измишлява нечестие.

  Обичаш злото повече от доброто,
И да лъжеш повече нежели да говориш правда. (Села).

  Обичаш всичките гибелни думи и измамливия език.

  Затова и тебе Бог ще съкруши съвсем,
Ще те изтръгне и ще те премести от шатъра ти,
И ще те изкорени от земята на живите. (Села).

  А праведните, като видят това, ще се убоят,
И ще му се присмеят и рекат:

  Ето човек, който не направи Бога своя крепост,
Но уповаваше на многото си богатство,
И се закрепваше в нечестието си.

  А аз съм като маслина, която зеленее в Божия дом;
Уповавам на Божията милост от века до века.

  Винаги ще Те славословя, защото Ти си сторил това;
И пред Твоите светии ще призовавам името Ти,
Защото е благо.


Тази глава в нормален вид