Псалм  88

  (По слав. 87). Песен, псалом за Кореевите потомци. За първия певец, по наскърбително боледуване. Поучение на Емана Езраева.
Господи Боже Спасителю мой,
И денем и нощем съм викал пред Тебе.

  Нека дойде молитвата ми пред Твоето присъствие;
Приклони ухото Си към вика ми.

  Защото се насити душата ми на бедствия,
И животът ми се приближава до преизподнята.

  Считан съм с ония, които слизат в рова;
Станах като човек, който няма помощ,

  Изхвърлен между мъртвите,
Като убитите, които лежат в гроба,
За които Ти не се сещаш вече,
И които са отсечени от ръката Ти.

  Положил си ме в най-дълбокия ров,
В тъмни места, в бездните.

  Натегна на мене Твоят гняв,
И с всичките Си вълни Ти си ме притиснал. (Села).

  Отдалечил си от мене познатите ми;
Направил си ме гнусен на тях;
Затворен съм, и не мога да изляза.

  Окото ми чезне от скръб;
Господи, Тебе съм призовавал всеки ден,
Простирал съм към Тебе ръцете си.

На мъртвите ли ще покажеш чудеса?
Или умрелите† ще станат и ще Те хвалят? (Села).

В гроба ли ще се прогласява Твоето милосърдие,
Или в мястото на погибелта‡ верността Ти?

Ще се познаят ли в тъмнината чудесните Ти дела,
И правдата Ти в земята на забравените?

Но аз към Тебе, Господи, извиках;
И на ранина молитвата ми ще Те предвари.

Господи, защо отхвърляш душата ми?
Защо криеш лицето Си от мене?

От младини съм угнетен и бера душа;
Търпя Твоите ужаси, и в изумление съм.

Гневът Ти мина върху мене;
Страхотиите Ти ме отсякоха.

Като води ме обикалят цял ден,
Купно ме окръжават.

Отдалечил си от мене любим и приятел;
Познатите ми са мрак.


Тази глава в нормален вид