Псалм  93

  1 (По слав. 92).
Господ царува; облечен е с величие;
Облечен е Господ, и опасан с мощ;
Още и вселената е утвърдена така щото да не може да се поклати.

  2 От векове е утвърден Твоят престол;
Ти си от вечността.

  3 Господи, пороите издигнаха,
Пороите издигнаха гласа си;
Пороите издигнаха бученето си.

  4 Господ, Който е на високо,
Е по-силен от гласовете на големи води,
От силните морски вълни.

  5 Твоите свидетелства са твърде верни;
На Твоя дом, Господи, подобава светост за винаги.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава