Псалм  93

  (По слав. 92).
Господ царува; облечен е с величие;
Облечен е Господ, и опасан с мощ;
Още и вселената е утвърдена така щото да не може да се поклати.

  От векове е утвърден Твоят престол;
Ти си от вечността.

  Господи, пороите издигнаха,
Пороите издигнаха гласа си;
Пороите издигнаха бученето си.

  Господ, Който е на високо,
Е по-силен от гласовете на големи води,
От силните морски вълни.

  Твоите свидетелства са твърде верни;
На Твоя дом, Господи, подобава светост за винаги.


Тази глава в нормален вид