Псалм  94

  1 (По слав. 93).
Господи Боже, Комуто принадлежи отмъщението,
Боже, Комуто принадлежи отмъщението, възсияй.

  2 Издигни се, Ти Съдия на земята,
Отдай на горделивите това, което им се пада.

  3 Господи, до кога нечестивите,
До кога нечестивите ще тържествуват?

  4 Те бъбрят, говорят надменно;
Всички, които вършат беззаконие, се хвалят.

  5 Те съкрушават людете Ти, Господи,
И притесняват наследството Ти;

  6 Убиват вдовицата и чужденеца,
И умъртвяват сирачетата.

  7 И казват: Господ няма да види,
Нито ще обърне внимание Якововият Бог.

  8 Разсъдете, вие безумни между людете!
Вие глупави, кога ще поумнеете? -

  9 Оня, Който е поставил1 ухото, не чува ли?
Който е създал окото, не вижда ли?

10 Оня, Който вразумява народите, Който учи човека знание,
Не изобличава ли?

11 Господ знае, че човешките мисли са лъх.

12 Блажен оня човек, когото Ти, Господи, вразумяваш,
И когото учиш от закона Си,

13 За да го успокояваш през дните на злощастието,
Докато се изкопае ров за нечестивия.

14 Защото Господ не ще отхвърли людете Си,
Нито ще остави наследството Си;

15 Понеже съдбата пак ще се съобразява с2† правдата,
И всички, които са с прави сърца, ще я последват.

16 Кой ще стане за мене против злодейците
Кой ще стане с мене против ония които вършат беззаконие?

17 Ако не беше ми помогнал Господ,
Душата ми без малко би се преселила в мълчанието.

18 Когато казвах: Подхлъзва се ногата ми,
Тогава, Господи, Твоята милост ме подпря.

19 Всред множеството грижи на сърцето ми
Твоите утешения веселят душата ми.

20 Ще има ли съобщение с Тебе седалището на беззаконието,
Което е хитро да върши зло чрез закон?

21 Те се опълчват против душата на праведния
И осъждат невинна кръв.

22 Но Господ е високата моя кула,
И Бог мой е канара, при която прибягвам.

23 Той ще обърне върху тях собственото им беззаконие,
И ще ги отсече в нечестието им;
Господ нашият Бог ще ги отсече.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Насадил.

2 Еврейски: Ще се върне при.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава