Псалм  95

  1 (По слав. 94).
Дойдете, да запеем на Господа,
Да възкликнем към спасителната ни Канара.

  2 Да застанем пред Него със славословие.
С псалми да възкликнем на Него,

  3 Защото Господ е велик Бог,
И велик Цар над всички богове.

  4 В Неговата ръка са земните дълбочини;
И височините на планините са Негови.

  5 Негово е морето, дори Той го е направил;
И ръцете Му създадоха сушата.

  6 Дойдете да се поклоним и да припаднем,
Да коленичим пред Господа нашия Създател;

  7 Защото Той е наш Бог,
И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му,
Днес, ако искате да слушате гласа Му,

  8 Не закоравявайте сърцата си както в Мерива.
Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,

  9 Когато бащите ви Ме изпитаха,
Опитаха Ме и видяха каквото сторих.

10 Четиридесет години негодувах против това поколение,
И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце,
И не са познали Моите пътища;

11 Затова се заклех в гнева Си,
Че няма да влязат в Моята почивка.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава