Псалм  95

Псалм  95

  (По слав. 94).
Дойдете, да запеем на Господа,
Да възкликнем към спасителната ни Канара.

  Да застанем пред Него със славословие.
С псалми да възкликнем на Него,

  Защото Господ е велик Бог,
И велик Цар над всички богове.

  В Неговата ръка са земните дълбочини;
И височините на планините са Негови.

  Негово е морето, дори Той го е направил;
И ръцете Му създадоха сушата.

  Дойдете да се поклоним и да припаднем,
Да коленичим пред Господа нашия Създател;

  Защото Той е наш Бог,
И ние сме люде на пасбището Му и овце на ръката Му,
Днес, ако искате да слушате гласа Му,

  Не закоравявайте сърцата си както в Мерива.
Както в деня, когато Ме изпитахте в пустинята,

  Когато бащите ви Ме изпитаха,
Опитаха Ме и видяха каквото сторих.

Четиридесет години негодувах против това поколение,
И рекох: Тия люде се заблуждават в сърце,
И не са познали Моите пътища;

Затова се заклех в гнева Си,
Че няма да влязат в Моята почивка.


Тази глава в нормален вид