Изход или втората от петте Моисееви книги - Глава  26

  1 При това, да направиш скинията от десет завеси от препреден висон, и от синя, морава и червена материя; на тях да навезеш изкусно изработени херувими.

  2 Дължината на всяка завеса да бъде двадесет и осем лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя, всичките завеси да имат една мярка.

  3 Петте завеси да бъдат скачени една с друга; и другите пет завеси да бъдат скачени една с друга.

  4 И да направиш сини петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси; така да направиш и по края на последната завеса от вторите скачени завеси.

  5 Да направиш петдесет петелки на едната завеса, и петдесет петелки да направиш по края на завесата; която е във вторите скачени завеси; петелките да са една срещу друга.

  6 Да направиш и петдесет златни куки, и с куките да скачиш завесите една за друга; така скинията ще бъде едно цяло.

  7 Да направиш завеси от козина за покрив над скинията; да направиш единадесет такива завеси;

  8 дължината на всяка завеса да бъде тридесет лакътя, и широчината на всяка завеса четири лакътя; единадесетте завеси да имат една мярка.

  9 И да скачиш петте завеси отделно и шестте завеси отделно; а шестата завеса да прегънеш на две към лицето на скинията.

10 И да направиш петдесет петелки по края на оная завеса, която е последна от първите скачени завеси, и петдесет петелки по края на завесата, която е последна от вторите скачени завеси.

11 И да направиш петдесет медни куки и да вкараш куките в петелките, и така да съединиш покрива та да е едно цяло.

12 И оная част, която остава повече от завесите на покрива, половината на завесата, която остава, нека виси над задната страна на скинията.

13 И един лакът от едната страна и един лакът от другата страна от онова, което остава повече от дължината на завесите на покрива, да виси по страните на скинията отсам и оттам, за да я покрива.

14 Тоже да направиш покрив за скинията от червенобоядисани овнешки кожи, и отгоре му едно покривало от язовски кожи.

15 Да направиш за скинията дъски от ситимово дърво, които да стоят изправени.

16 Десет лакътя да бъде дължината на всяка дъска, и лакът и половина широчината на всяка дъска;

17 и два шипа да има във всяка дъска, един срещу друг; и така да направиш на всички дъски на скинията.

18 И дъските на скинията да направиш двадесет дъски за южната страна, към пладне;

19 и под двадесетте дъски да поставиш четиридесет сребърни подложки, две подложки под една дъска за двата й шипа, и две подложки под друга дъска за двата й шипа.

20 Също за втората страна на скинията, която е северната, да направиш двадесет дъски,

21 и четиридесетте им сребърни подложки, две подложки под една дъска, и две подложки под друга дъска.

22 А за задната страна на скинията, западната, да направиш шест дъски,

23 И две дъски да направиш за ъглите на скинията от задната страна;

24 да са скачени отдолу, а отгоре да са свързани посредством едно колелце; така да бъде за двете дъски; те нека бъдат за двата ъгъла.

25 Така да бъдат осем дъски, и сребърните им подложки шестнадесет подложки, две подложки под една дъска и две подложки под друга дъска.

26 И да направиш лостове от ситимово дърво, пет за дъските от едната страна на скинията;

27 пет лоста за дъските от другата страна на скинията, и пет лоста за дъските от задната страна на скинията, към запад.

28 И средният лост, който е в средата на дъските, да преминава от край до край.

29 Дъските да обковеш със злато, и колелцата им да направиш от злато за влагалища на лостовете; да обковеш и лостовете със злато.

30 Да издигнеш скинията според образеца й, който ти бе показан на планината.

31 И да направиш завеса от синьо, мораво, червено и препреден висон, и да навезеш на нея изкусно изработени херувими.

32 И да я окачиш със златни куки на четири обковани със злато стълба от ситимово дърво, които да стоят на четири сребърни подложки.

33 Под куките да окачиш завесата; и да внесеш там, отвътре завесата, ковчега с плочите на свидетелството, така щото завесата да ви отделя светото място от пресветото.

34 И да положиш умилостивилището върху ковчега с плочите на свидетелството в пресветото място.

35 А трапезата да положиш отвън завесата, и светилникът срещу трапезата към южната страна на скинията; а трапезата да положиш към северната страна.

36 И да направиш за врата на шатъра закривка, везана работа, от синьо, мораво, червено и препреден висон.

37 И за покривката да направиш пет стълба от ситимово дърво, които да обковеш със злато; куките им да бъдат златни; и да излееш за стълбовете пет медни подложки.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава