Изход или втората от петте Моисееви книги - Глава  35

  Подир това Моисей събра цялото общество израилтяни и им каза: Ето какво заповяда Господ да правите.

  Шест дена да се работи; а седмият ден да ви бъде свет, събота за почивка посветена Господу; всеки, който работи в тоя ден, да се умъртви.

  В съботен ден да не кладете огън в никое от жилищата си.

  Моисей още говори на цялото общество израилтяни, казвайки: Ето какво заповяда Господ, като каза:

  Съберете помежду си принос за Господа; всеки, който е сърдечно разположен, нека принесе принос за Господа; злато, сребро и мед,

  синьо, мораво, червено, висон и козина,

  червенобоядисани овчи кожи и язовски кожи, ситимово дърво,

  масло за осветление, и аромати за мирото за помазване и за благоуханното кадене,

  ониксови камъни, и камъни за влагане на ефода и на нагръдника.

И всеки между вас, който има мъдро сърце, нека дойде, та да се направи всичко, което заповяда Господ:

скинията, покривката й, покривалото й, куките й, дъските й, лостовете й, стълбовете й и подложките й;

ковчега и върлините му, умилостивилището, и закривателната завеса;

трапезата и върлините й с всичките й прибори, и хлябът за постоянно приношение;

тоже и светилника за осветление с приборите му, светилата му, и маслото за осветление;

кадилния олтар и върлините му, мирото за помазване, благоуханния темян, входната покривка за входа на скинията;

олтара за всеизгарянето с медната му решетка, върлините му, и всичките му прибори, умивалника и подложката му;

завесите за двора, стълбовете му и подложките им, и закривката за дворния вход;

коловете за скинията и клоновете за двора с въжата им;

служебните одежди за служене в светилището, светите одежди за свещеника Аарона, и одеждите за синовете му, за да свещенодействуват.

Тогава цялото общество на израилтяните си отиде от Моисеевото лице.

И пак дойдоха, всеки човек, когото сърцето подбуждаше, и всеки, когото духа разполагаше, и донесоха принос Господу за направата на шатъра за срещане и за всяка негова служба, и за светите одежди.

Дойдоха, мъже и жени, които имаха сърдечно разположение, и принесоха гривни, обеци, пръстени, мъниста и всякакви златни неща, - както и всички, които принесоха какъв да бил златен принос Господу.

И всеки, у когото се намираше синьо, мораво, червено, висон, козина, червенобоядисани овчи кожи и язовски† кожи, принесоха ги.

Всички, които можаха да направят принос от сребро и мед, принесоха принос Господу; и всички, у които се намираше ситимово дърво, за каква да било работа на службата, принесоха ги.

Тоже и всяка жена, която имаше мъдро сърце, предеше с ръцете си и принасяше напреденото - синьото, моравото, червеното и висона.

Всичките жени, чието сърце ги пробуждаше и, които умееха, предяха козината.

А началниците принесоха ониксовите камъни и камъните за влагане на ефода и на нагръдника,

и ароматите, и маслото за осветление, и за мирото за помазване, и за благоуханния темян.

Израилтяните принесоха доброволен принос Господу, всеки мъж и жена, които имаха сърдечно разположение да принесат за каква да било работа, която Господ чрез Моисея заповяда да се направи.

Тогава рече Моисей на израилтяните: Вижте, Господ повика по име Веселеила, син на Урия, Оровия син, от Юдовото племе,

и го изпълни с Божия дух в мъдрост, разум, знание и всякакво изкусно работене,

за да изобретява художествени изделия, да работи злато, сребро и мед;

да изсича камъни за влагане, и да изрязва дърва, и да работи всяка художествена работа.

И той тури в неговото сърце, и в сърцето на Елиава, Ахисамаховия син, от Дановото племе, да поучават.

Изпълни с мъдрост сърцето им, за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник, и на везач в синьо, в мораво, в червено и във висон, и на тъкач, с една дума, работа на ония, които вършат каква да било работа, и на ония, които изобретяват художествени изделия.


Тази глава в нормален вид