Притчи Соломонови - Глава  31

  1 Думите на Массовия цар Лемуил,
Които го поучи майка му: -

  2 Що, сине мой? и що, сине на утробата ми?
И що, сине на моите обреци?

  3 Не давай силата си на жените,
Нито пътищата си на тези, които погубват царете.

  4 Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино,
Нито за князете да кажат: Где е спиртното питие?

  5 Да не би, като се напият, да забравят закона
И да онеправдаят угнетяваните1.

  6 Давайте спиртно питие на оня, който загива
И вино на огорчения духом.

  7 За да пийне и да забрави сиромашията си,
И да не помни вече окаяността си.

  8 Отваряй устата си за безгласния,
За делото на всички, които загиват;

  9 Отваряй устата си, съди справедливо.
И раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.

10 Кой може да намери добродетелна жена?
Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.

11 Сърцето на мъжа й уповава на нея;
И не ще му липсва печалба.

12 Тя ще му донася добро, а не зло,
През всичките дни на живота си.

13 Търси вълна и лен,
И работи с ръцете си това що й е угодно.

14 Тя е като търговските кораби, -
Донася храната си от далеч.

15 При това, става докле е още нощ,
И дава храна на дома си,
И определената работа на слугините си.

16 Разглежда нива, и я купува;
От плода на ръцете си сади лозе.

17 Опасва кръста си със сила
И уякчава мишците си.

18 Като схваща, че търгуването й е полезно.
Светилникът й не угасва през нощта.

19 Туря ръцете си на вретеното,
И държи в ръката си хурката.

20 Отваря ръката си на сиромасите,
Да! простира ръцете си към немотните.

21 Не се бои от снега за дома си;
Защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.

22 Прави си завивки от дамаска;
Облеклото й е висон и морав плат.

23 Мъжът й е познат в портите,
Когато седи между местните старейшини.

24 Тя тъче ленено платно и го продава,
И доставя пояси на търговците2;

25 Сила и достолепие са облеклото й;
И тя гледа весело към бъдещето.

26 Отваря устата си с мъдрост,
И законът на езика й е благ.

27 Добре внимава в управлението на дома си,
И хляб на леност не яде.

28 Чадата й стават и я облажават;
И мъжът й я хвали, казвайки:

29 Много дъщери са се държали достойно,
Но ти надмина всичките.

30 Прелестта е измамлива и красотата е лъх;
Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.

31 Дайте й от плода на ръцете й,
И делата й нека я хвалят в портите.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: И да променят присъдата на всички синове на угнетението.

2 Еврейски: Ханаанците.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава