Притчи Соломонови - Глава  7

  Сине мой, пази думите ми,
И запазвай заповедите ми при себе си.

  Пази заповедите ми и ще живееш -
И поуката ми, като зеницата на очите си.

  Вържи ги за пръстите си,
Начертай ги на плочата на сърцето си,

  Кажи на мъдростта: Сестра ми си;
И наречи разума сродник,

  За да те пазят от чужда жена,
От чужда жена, която ласкае с думите си.

  Понеже, като погледвах през решетките
На прозореца на къщата си,

  Видях между безумните,
Съгледах между младежите,
Един млад, безумен човек.

  Който минаваше по улицата близо до ъгъла й,
И отиваше по пътя към къщата й.

  Беше в дрезгавината, когато се свечери,
В мрака на нощта и в тъмнината.

И посрещна го жена,
Облечена като блудница и с хитро сърце;

(Бъбрица и упорита, -
Нозете й не остават вкъщи

Кога по улиците, кога по площадите,
Тя причаква при всеки ъгъл);

Като го хвана, целуна го
И с безсрамно лице му каза:

Като бях задължена да принеса примирителни жертви,
Днес изпълних обреците си,

Затова излязох да те посрещна
С желание да видя лицето ти и намерих те.

Постлала съм легло с красиви покривки,
С шарени платове от египетска прежда.

Покадила съм леглото си
Със смирна, алой и канела.

Ела, нека се наситим с любов до зори.
Нека се насладим с милувки.

Защото мъжът ми не е у дома.
Замина на дълъг път;

Взе кесия с пари в ръката си,
Чак на пълнолуние ще се върне у дома.

С многото си предумки тя го прелъга,
Привлече го с ласкателството на устните си.

Изведнъж той тръгна подире й,
Както отива говедо на клане,
Или както безумен в окови за наказание,

Докато стрела прониза дроба му, -
Както птица бърза към примката, без да знае, че това е против живота й.

Сега, прочее, чада, послушайте ме.
И внимавайте в думите на устата ми.

Да се не уклонява сърцето ти в пътищата й,
Да се не заблудиш в пътеките й;

Защото мнозина е направила да паднат ранени;
И силни са всичките убити от нея.

Домът й е път към ада,
И води надолу в клетките на смъртта.


Тази глава в нормален вид