Книгата на пророк Исаия - Глава  23

  Наложено за Тир пророчество:
Лелекайте, тарсийски кораби,
Защото той се разруши,
Та няма за вас къща или вход.
(От Китимската земя им се извести това).

  Млъкнете, вие жители на крайморието,
Да! ти, когото сидонските търговци,
Минаващи през морето, са обогатили

  Доходът му, идещ през големи води,
Бе житото на Нил, жетвата на реката
Тъй щото той беше тържище на народите.

  Засрами се, Сидоне, защото морето проговори;
Морската крепост рече:
Не съм в болки, нито раждам,
Нито момци отхранвам, нито девици отгледвам.

  Когато се чуе това в Египет,
Ще се мъчат много поради известието за Тир

  Заминете в Тарсис;
Възридайте, жители на крайморието.

  Това ли е вашият весел град,
Чиято древност е от стари времена?
Нозете му ще го занесат далеч да странствува.

  Кой намисли това против Тир,
Който раздаваше корони,
Чиито търговци бяха князе,
Чиито покупатели бяха знаменитите на света?

  Господ на Силите намисли това,
За да посрами всяко гордеене със слава
И да унижи всичките знаменити на света.

Залей земята си като Нил, тарсийска дъщерьо;
Няма вече ограничение за тебе.

Господ простря ръката Си над морето,
Потресе царствата;
Господ даде заповед на Ханаан
Да се съборят крепостите му.

Рече още: Не ще се радваш вече,
О угнетена девице, сидонова дъщерьо;
Стани та замини в Китим;
Нито там ще имаш почивка,

Ето земята на халдеите;
Тия люде не съществуват вече;
Асириецът определи земята им за пустинни зверове;
Издигнаха кулите си, събориха палатите му,
И той го обърна на развалини.

Лелекайте, тарсийски кораби,
Защото запустя крепостта ви.

В оня ден
Тир ще бъде забравен седемдесет години,
Колкото са годините на един цар;
А след седемдесетте години
Ще бъде на Тир както в песента на блудницата се казва:

Вземи арфа, обходи града,
Забравена блуднице;
Свири сладко, пей много песни,
За да те помнят.

И след седемдесет години
Господ ще посети дъщерята на Тир;
И тя ще се наема пак,
И ще блудствува с всичките царства на света по лицето на земята.

Но търговията и наемът й ще се посветят на Господа,
Няма да се вложат в съкровище нито в склад;
Защото търговията й ще бъде за живеещите пред Господа,
За да ядат до ситост и да имат трайно облекло.


Тази глава в нормален вид