Книгата на пророк Исаия - Глава  24

  1 Ето, Господ изпразва земята и я запустява,
Превръща я разпръсва жителите й.

  2 И ще стане, както на людете, така и на свещеника;
Както на слугата така и на господаря му;
Както на слугинята, така и на господарката й;
Както на купувача, така и на продавача;
Както на заемодавеца, така и на заемача;
Както на приемача с лихва, така и на оня, който му дава с лихва.

  3 Съвсем ще се изпразни земята, и съвършено ще се оголи;
Защото Господ е изговорил това слово.

  4 Земята жалее и повяхва;
Светът изнемощява и повяхва;
Високопоставените между людете на земята са изнемощели.

  5 Земята тоже е осквернена под жителите си,
Защото престъпиха законите, не зачитаха повелението,
Нарушиха вечния завет.

  6 Затова, клетва погълна земята,
И ония, които живеят на нея се намериха виновни;
Затова жителите на земята изгоряха,
И малцина човеци останаха.

  7 Новото вино жалее, лозето изнемощява,
Всички, които имаха весело сърце, въздишат.

  8 Веселието на тъпанчетата престава;
Шумът на ликуващите се свършва;
Престава веселието на арфата.

  9 Няма да пият вино с песни;
Спиртното питие ще бъде горчиво за тия, които го пият.

10 Суетният град се събори;
Всяка къща се затвори тъй щото да не влезе никой.

11 Вик има по улиците за виното;
Всяка радост се помрачи; веселието на земята е отишло в плен.

12 В града остана пустота,
И портата е разбита и съборена.

13 Защото всред земята, между племената, ще бъде
Подобно на плода паднал при отърсването на маслина,
Подобно на пабиръка, когато се свърши гроздобер.

14 Тия ще извикат с висок глас, ще издадат силен глас,
За величието Господно ще възкликнат от морето.

15 Затова прославете Господа в източните страни,
Прославете името на Господа Израилевия Бог в крайморията.

16 От край земята чухме да пеят
Слава на праведния;
Но аз рекох: Чезна! чезна! горко ми!
Коварните коварствуваха;
Да! коварните страшно коварствуваха.

17 Страх, и яма, и примка са върху тебе,
О земни жителю.

18 Който бяга от гласа на страха
Ще падне в ямата;
И който възлиза отсред ямата,
Ще се улови в примката;
Защото прозорците отгоре са отворени,
И основите на земята треперят.

19 Земята се съкруши съвсем,
Земята се разложи съвсем,
Земята силно се разтърси.

20 Земята ще полита като някой пиян,
И ще се люлее насам натам като колиба;
Беззаконието й ще натегне върху нея;
И ще падне и няма вече да стане.

21 И в оня ден
Господ ще накаже във височината войнството на високопоставените,
И на земята земните царе.

22 И ще бъдат събрани,
Както се събират затворниците в тъмницата.
И ще бъдат затворени в тъмницата,
И след дълго време ще бъдат наказани.

23 Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами;
Защото Господ на Силите ще царува на Сионския хълм,
И в Ерусалим, и пред старейшините Си, със слава.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава