Книгата на пророк Исаия - Глава  26

  1 В оня ден тая песен ще се изпее в Юдовата земя:
Имаме укрепен град;
Спасение ще тури Бог за стени и подпорки.

  2 Отворете портите,
За да влезе праведният народ, който пази истината.

  3 Ще опазиш в съвършен мир
Непоколебимия ум,
Защото на Тебе уповава.

  4 Уповавайте на Господа винаги,
Защото Господ Иеова е вечна канара:

  5 Защото събаря живеещите на високо,
Снишава високостоящия град,
Снишава го дори до земята,
Хвърля го дори в пръстта.

  6 Ногата ще го потъпче -
Нозете на сиромаха, стъпките на бедния.

  7 Пътят на праведния е прав път;
Пътеката на праведния Ти направляваш.

  8 Да! в пътя на Твоите съдби, Господи, Те чакахме;
Желанието на душата ни е към Твоето име и към възпоменание за Тебе.

  9 С душата си Те пожелах нощем,
Да! с дълбочината на духа си Тебе търся в зори;
Защото, когато Твоите съдби се вършат на земята
Жителите на света се учат правда.

10 Ако се покаже милост към нечестивия,
Пак той няма да се научи на правда;
Даже в земята на правотата ще постъпва неправедно,
И не ще погледне на Господното величие.

11 Господи, ръката Ти е издигната, но те не виждат;
Обаче ще видят ревността Ти за людете Ти, и ще се посрамят;
Огън даже ще погълне враговете Ти.

12 Господи, Ти ще отредиш мир за нас,
Защото си извършил за нас и всичките ни дела.

13 Господи Боже наш, освен Тебе други господари са владели над нас;
А само чрез Тебе ще споменуваме Твоето име.

14 Те са мъртви, няма да живеят;
Те са сенки няма да се издигнат;
Защото Ти си ги наказал и изтребил,
И си направил всеки спомен за тях да изчезне.

15 Умножил си народа, Господи;
Умножил си народа; прославил си се;
Разширил си всичките граници на страната.

16 Господи в скръбта прибягнаха към Тебе,
Изляха тайна молитва, когато наказанието Ти бе върху тях.

17 Както непразна жена,
Когато наближава да роди, е в мъка
И вика в болките си,
Такива станахме и ние пред Тебе, Господи.

18 Станахме непразни, бяхме в мъка,
Но като че ли вятър родихме;
Никакво избавление не извършихме на земята,
Нито паднаха пред нас жителите на света.

19 Твоите умрели ще оживеят;
Моите мъртви тела ще възкръснат.
Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта,
Защото росата Ти е като росата по тревите,
И земята ще предаде1 мъртвите.

20 Дойдете, люде Мои, влезте в скришните си стаи,
И затворете вратите след себе си;
Скрийте се за един малък миг,
Догдето премине гневът.

21 Защото, ето, Господ излиза от мястото Си,
За да накаже жителите на земята за беззаконието им;
И земята ще открие кървите си,
И не ще покрие вече убитите си.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Изхвърли.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава