Книгата на пророк Исаия - Глава  30

  1 Горко на непокорните чада, казва Господ,
Които се съветват, но не с Мене,
И които сключват договори, но не чрез Моя Дух,
Та притурят грях на грях; -

  2 Които отиват за да слязат в Египет
Без да се допитват до Моите уста,
За да се закрепят със силата на Фараона,
И да прибягнат под сянката на Египет!

  3 Затова Фараоновата сила ще ви бъде за срам,
И прибягването под египетската сянка за смущение.

  4 Защото началниците му отидоха в Танис,
И посланиците му дойдоха в Ханес.

  5 Те всички ще се срамуват поради люде, които не могат да ги ползват
Нито да бъдат помощ или полза,
Но са за срам и дори за укор.

  6 Наложеното за южните животни пророчество:
През наскърбителната и мъчителна земя,
Дето има лъвица и як лъв,
Ехидна и горителна хвърката змия,
Занасят богатството си на плещите на оселчетата,
И съкровищата си на гърбицата на камилите,
При люде, които няма да ги ползуват,

  7 Защото помощта от Египет ще бъде суетна и безполезна;
Затова го нарекох: Рахав1, който бездействува.

  8 Сега иди, напиши това пред тях на дъсчица,
И забележи го в книга,
Та да остане за бъдещото време за свидетелство до века,

  9 Че те са непокорни люде, чада лъжци,
Чада, които не искат да слушат поуката Господна,

10 Които казват на гледачите: Не гледайте,
И на пророците: Не ни пророкувайте правото,
Но говорете ни ласкателно, пророкувайте измами,

11 Отстъпете от пътя,
Отклонете се от пътеката,
Махнете отпред нас Светия Израилев.

12 Затова, така казва Светият Израилев:
Понеже презирате това слово,
И уповавате на насилството и на извратеността,
И се опирате на тях,

13 По тая причина това беззаконие ще ви бъде
Като разпукната част издута във висока стена
И готова да падне,
Чието рухване става внезапно в един миг.

14 И Той ще я разломи, строшавайки я безпощадно, както се чупи грънчарски съд,
Така щото между частите му да се не намира черепчица,
С която да вземе някой огън от огнището,
Или да гребне вода от щерната.

15 Защото така каза Господ Иеова, Светият Израилев:
Чрез завръщане и почиване ще се избавите,
В безмълвие и увереност ще бъде, силата ви;
Но вие не искахте това;

16 А рекохте: Не, но ще побегнем с коне;
Затова ще бягате;
И: Ще яздим на бързи животни;
Затова, и ония, които ви гонят, ще бъдат бързи.

17 Ще бягате, хиляда души от заплашването на едного
Или от заплашването на петима,
Догдето останете като разголено дърво на планински връх,
И като знаме на хълм.

18 По тая причина Господ ще чака за да се смили за вас,
И по тая причина ще се превъзнесе за да ви пожали;
Защото Господ е Бог правосъден;
Блажени всички, които Го чакат.

19 О люде, които живеете, в Сион, в Ерусалим,
Вие няма да плачете вече;
Той наистина ще се смили за тебе при гласа на вопъла ти;
Когато го чуе ще ти отговори.

20 И ако Господ и да ви даде
Хляб на скръб и вода на утеснение,
Пак учителите ти няма да бъдат скрити вече,
Но очите ти ще гледат учителите ти;

21 И ушите ти ще слушат зад тебе слово, което,
Когато се отклонявате на дясно
И когато се отклонявате на ляво,
Ще казва: Тоя е пътят, ходете по него.

22 Тогава вие ще имате за гнусота
Среброто, с което са обковани изваяните ти идоли,
И златото, с което са облечени леяните ти идоли;
Ще ги отхвърлиш като нечисто нещо,
Ще речеш на всеки от тях:
Махни се от тук.

23 И Господ ще даде дъжд за семето ти,
С което ще посееш нивата си,
И хляб от земната производителност,
Който ще бъде хранителен и изобилен;
И в онова време добитъкът ти ще пасе в широки паши,

24 Също и воловете и оселчетата, които работят земята,
Ще ядат вкусна зоб веяна с лопата и веяло.

25 И ще има на всяка висока планина
И на всяко високо бърдо
Реки и водни потоци,
В деня на голямото клане,
Когато кулите паднат.

26 При това, светлината на луната ще бъде като светлината на слънцето,
И светлината на слънцето ще бъде седмократна - като светлината на седем дни,
В деня, когато Господ превързва струпея на людете Си,
И изцелява раната от удара им.

27 Ето, името на Господа иде от далеч;
Гневът Му е пламнал, и гъстият Му дим се издига;
Устните Му са пълни с негодувание,
Езикът Му е като поглъщащ огън,

28 И дишането Му като прелял поток,
Който достига дори до шия;
За да пресее народите в ситото на погублението;
И в челюстите на племената ще има юзда,
Която ще ги накара да се заблуждават.

29 У вас ще има песен както в нощта на тържествен празник,
И сърдечна веселба както, когато тръгват със свирки,
За да отидат при канарата Израилева, в Господния хълм.

30 И Господ ще направи да се чуе славния Му глас,
И да се види тежкото слагане на мишцата Му,
С гневно негодувание и с пламък на поглъщащ огън,
С буен дъжд, с буря и с едър град.

31 Защото асириецът, който с жезъл удря,
Ще бъде смазан чрез гласа Господен.

32 И всеки удар със съдбоносния жезъл,
Който Господ ще сложи върху него,
Ще бъде с тъпанчета и арфи;
И с потресающи боеве ще воюва против тях.

33 Защото Тофет отдавна е приготвен,
Да! за царя приготвен;
Той го направи дълбок и широк;
Куп огън има в него и много дърва;
Дишането Господно, като поток от сяра, ще го запали.


Предишна глава Следваща глава


1 Т.е., Самохвалец.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава