Книгата на пророк Исаия - Глава  31

  Горко на ония, които слизат в Египет за помощ,
И се надяват на коне,
Които уповават на колесници, понеже са многочислени,
И на конници, защото са много яки,
А не гледат на Светия Израилев,
Нито търсят Господа!

  Но и Той е мъдър,
И ще докара зло, и не ще оттегли словата Си;
А ще стане против дома на нечестивите,
И против помощта на ония, които вършат беззаконие.

  А египтяните са човеци, а не Бог,
И конете им плът, а не дух;
Та, когато Господ простре ръката Си,
Тогава и оня, който помага, ще се спъне,
И оня, комуто помага, ще падне,
И всички заедно ще чезнат.

  Защото така ми казва Господ:
Както лъвът, даже младият лъв, ръмжи над лова си,
Когато се свикат против него множество овчари,
Но не се плаши от гласа им,
Нито се сгърчва от шума им,
Така Господ на Силите ще слезе;
За да воюва за хълма на Сион
И за неговата възвишеност.

  Както птиците треперят над своите пилета,
Така Господ на Силите ще защити Ерусалим;
Ще го защити и избави,
Ще го пощади и запази.

  Върнете се, о чада на Израиля,
Към Този, от Когото много сте отстъпили.

  Защото в оня ден всеки човек ще захвърли
Сребърните си идоли и златните си идоли,
Които вашите ръце направиха, за грях вам.

  Тогава асириецът ще падне от нож не човешки,
И нож не човешки ще го пояде;
И той ще побегне от ножа,
И момците му ще станат под данък.

  И крепостта му ще замине от страх,
И началниците му ще се смаят от знамето,
Казва Господ, Чийто огън е в Сион
И огнището Му в Ерусалим.


Тази глава в нормален вид