Книгата на пророк Исаия - Глава  4

  И в оня ден седем жени ще се хванат за един мъж, и ще му рекат:
Ние ще ядем своя си хляб
И ще обличаме своите си дрехи,
Само нека се наричаме с твоето име;
Ти отнеми нашия срам.

  В същия ден издънката Господна ще бъде красива и славна,
И плодът на земята изряден и приличен за избавените измежду Израиля;

  И останалите в Сион и оцелелите в Ерусалим ще се нарекат свети, -
Всички, които са записани в Ерусалим за живот, -

  Когато Господ измие нечистотата на сионовите дъщери.
И очисти кръвта на Ерусалим отсред него,
Чрез дух на съдба и чрез дух на изгоряване.

  И над всяко жилище на хълма Сион,
И над събранията му,
Господ ще създаде облак и дим денем,
А светлина от пламенен огън нощем,
Защото ще има покрив над всичката слава.

  И ще има заслон да засенява от пека денем,
И да служи за прибежище и защита от буря и от дъжд.


Тази глава в нормален вид