Книгата на пророк Исаия - Глава  50

  1 Така казва Господ:
Где е разводното писмо на майка ви,
С което я напуснах?
Или на кого от заимодавците си ви продадох?
Ето, поради вашите беззакония бяхте продадени,
И поради вашите престъпления биде напусната майка ви.

  2 Защо, когато дойдох, нямаше никой, -
Когато повиках, нямаше кой да отговори?
Скъсила ли се е някак ръката Ми та да не може да изкупва?
Или нямам ли сила да избавям?
Ето, Аз със смъмрянето Си изсушавам морето,
Обръщам реките в пустиня;
Рибите им се вмирисват,
Умирайки от жажда от нямане вода.

  3 Аз обличам небето с мрак,
И турям вретище за неговото покривало.

  4 Господ Иеова ми даде език на учените,
За да зная как да помогна с дума на уморения;
Всяка заран Той събужда,
Събужда ухото ми,
За да слушам като учащите се.

  5 Господ Иеова ми отвори ухото;
И аз не се разбунтувах,
Нито се обърнах назад.

  6 Гърба си дадох на биене,
И бузите си на скубачите на косми;
Не скрих лицето си от безчестие и заплювания.

  7 Понеже Господ Иеова ще ми помогне.
Затова не се смущавам,
Затова съм втвърдил лицето си като кремък,
И зная, че не ще бъда посрамен.

  8 Близо е Оня, Който ме оправдава;
Кой ще се съди с мене? нека застанем заедно.
Кой ми е противник? нека се приближи при мене.

  9 Ето, Господ Иеова ще ми помогне;
Кой ще ме осъди?
Ето, те всички ще овехтеят като дреха;
Молец ще ги изяде.

10 Кой измежду вас се бои от Господа
И слуша гласа на Неговия служител,
Но ходи в тъмнина и няма светлина?
Такъв нека уповава на името Господно,
И нека се обляга на своя Бог.

11 Ето, всички вие, които запаляте огън.
Които обикаляте себе си с главни,
Ходете в пламъка на огъня си,
И всред главните, които сте разпалили;
Това ще имате от ръката Ми, -
В скръб ще легнете.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава