Книгата на пророк Исаия - Глава  59

  Ето, ръката на Господа не се е скъсила та да не може да спаси,
Нито ухото Му отъпяло та да не може да чува;

  Но вашите беззакония са ви отлъчили от Бога ви,
И вашите грехове са скрили лицето Му от вас, та не ще да чува.

  Защото ръцете ви са осквернени от кръв,
И пръстите ви от беззаконие;
Устните ви говорят лъжи; езикът ви мърмори нечестие.

  Никой не изкарва праведна призовка и никой не съди по истината;
Уповават на суетата и говорят лъжи;
Зачеват злоби и раждат беззаконие.

  Мътят ехиднини яйца,
И тъкат паяжина.
Който яде от яйцата им умира;
И ако се счупи някое, излиза ехидна,

  Паяжината им няма да стане на дрехи,
Нито ще се облекат от изработките си;
Делата им са беззаконни дела,
И насилственото действие е в ръцете им.

  Нозете им тичат към злото,
И бързат да пролеят невинна кръв;
Размишленията им са беззаконни размишления;
Опустошение и разорение има в пътищата им.

  Те не знаят пътя на мира,
И няма правосъдие в стъпките им;
Сами си изкривиха пътищата;
Никой, който ходи в тях, не знае мир.

  Затова правосъдието е далеч от нас.
И правдата не стига до нас;
Чакаме светлина, а ето тъмнина, -
Сияние, а ходим в мрак.

Пипаме стената като слепи,
Пипаме като ония, които нямат очи;
По пладне се препъваме като нощем;
Всред яките сме като мъртви.

Всички ревем като мечки, и горчиво стенем като гълъби;
Очакваме правосъдие, но няма, -
Избавление, но е далеч от нас.

Защото се умножиха пред Тебе престъпленията ни,
И греховете ни свидетелствуват против нас;
Защото престъпленията ни са пред нас,
А колкото за беззаконията ни, ние ги знаем.

Станахме престъпници и неверни към Господа,
И отвърнахме се да не следваме нашия Бог;
Говорихме насилствено и бунтовно;
Заченахме и изговорихме из сърцето си лъжливи думи.

Затова правосъдието отстъпи назад
И правдата стои далеч;
Защото истината падна на площада,
И правотата не може да влезе,

Да! истината я няма,
И който се отклонява от злото става плячка;
И Господ видя, и стана Му неугодно, че нямаше правосъдие,

Видя, че нямаше човек,
И почуди се, че нямаше посредник;
Затова Неговата мишца издействува за него спасение,
И правдата Му го подкрепи.

Той се облече с правда като с броня,
И тури на главата си спасение за шлем;
Облече и одеждите на възмездието за дреха,
И загърна се с ревността като с мантия.

Според дължимите им възмездия, така ще отплати,
Ярост на противниците Си, възмездие на враговете Си;
Ще даде възмездие на островите.

Така ще се убоят от името на Господа живеещите на запад,
И от славата Му живеещите при изгрева на слънцето;
Защото ще дойде като стремителен поток,
Затласкан от Господното дихание;

А като Изкупител ще дойде в Сион
И за ония от Якова, които се обръщат от престъпление, казва Господ.

А от Моя страна, ето Моят завет с тях, казва Господ:
Духът Ми, който е на тебе,
И словата Ми, които турих в устата ти,
Не ще липсват от устата ти,
Нито от устата на потомството ти,
Нито от устата на тяхното потомство.
От сега и до века, казва Господ.


Тази глава в нормален вид