Книгата на пророк Исаия - Глава  62

  1 Заради Сион няма да млъкна,
И заради Ерусалим няма да престана,
Догдето не се яви правдата му като сияние,
И спасението му като запалено светило.

  2 Народите ще видят правдата ти,
И всичките царе славата ти;
И ти ще се наречеш с ново име,
Което устата Господни ще нарекат.

  3 Ще бъдеш тъй също славен венец в ръката Господна,
Дори царска корона на дланта на твоя Бог.

  4 Няма вече да се наричаш оставен,
Нито ще се нарича вече земята ти пуста;
Но ще се наричаш благоволение Мое е в него,
И земята ти венчана;
Защото Господ благоволи в тебе, и земята ти ще бъде венчана.

  5 Защото както момък се жени за мома,
Така и твоите люде1 ще се оженят за тебе;
И както младоженецът се радва на невестата,
Така и твоят Бог ще се зарадва на тебе.

  6 На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи,
Които никога няма да мълчат, ни денем ни нощем.
Вие, които припомнювате на Господа, не замълчавайте,

  7 И не Му давайте почивка,
Догдето не утвърди Ерусалим, и догдето не го направи похвален по земята.

  8 Господ се закле в десницата Си и в силната Си мишца, казвайки:
Няма да дам вече житото ти за храна на неприятелите ти,
И чужденците няма да пият виното ти, за което ти си се трудил;

  9 Но които го прибират в житницата те ще го ядат
И ще хвалят Господа;
И които го събират те ще го пият
В дворовете на Моето светилище.

10 Минете, минете през портите,
Пригответе пътя за людете;
Изравнете, изравнете друма,
Съберете камъните му;
Издигнете знаме за племената.

11 Ето, Господ прогласи до краищата на земята, като каза:
Речете на сионовата дъщеря:
Ето, Спасителят ти иде;
Ето наградата Му е с Него,
И въздаянието Му пред Него.

12 И ще ги наричат свет народ,
Изкупените от Господа;
И ти ще се наричаш издирен,
Град неоставен.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Синове.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава