Книгата на пророк Еремия - Глава  47

  Господното слово, което дойде към пророк Еремия за филистимците, преди да е разорил Фараон Газа.

  Така казва Господ:
Ето, води прииждат от север,
И, като станат поток наводняващ
Ще потопят земята и всичко що има в нея,
Града и ония, които живеят в него;
Тогава човеците ще викнат,
И всичките земни жители ще излелекат.

  От тропота на копитата на яките му коне,
От спускането на колесниците му,
От гърма на колелата му,
Бащите не ще се обърнат да гледат децата си;
Понеже ръцете им са ослабнали

  Поради денят, който иде,
За да разруши всичките филистимци,
Да отсече от Тир и Сидон
И най-последния помощник;
Защото Господ ще разруши филистимците,
Останалите от остров Кафтор.

  Плешивост постигна Газа;
Аскалон загина с останалите от полето им.
До кога ще правиш нарязвания на снагата си?

  О, мечо Господен,
До кога не ще си починеш?
Върни се в ножницата,
Успокой се и почини си.

  Обаче как да си починеш,
Тъй като Господ ти е дал заръчка
Против Аскалон и против крайморието?
Там го е определил.


Тази глава в нормален вид