Книгата на пророк Езекиила - Глава  13

  1 И Господното слово дойде към мене и рече:

  2 Сине човешки, пророкувай против Израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на ония, които пророкуват от своето си сърце:
Слушайте словото Господно.

  3 Така казва Господ Иеова:
Горко на глупавите пророци,
Които се водят по своя си дух,
Без да са видели някое видение!

  4 Израилю, твоите пророци са
Като лисици в развалините.

  5 Вие не се изкачихте в проломите,
Нито издигнахте ограда за Израилевия дом,
За да устои в боя в деня Господен.

  6 Ония видяха суети и лъжливи предсказания,
Които казват: Господ говори,
Когато Господ не ги е пратил,
И които направиха човеците да се надяват,
Че думата им щяла да се изпълни.

  7 Не видяхте ли суетни видения,
И не говорихте ли лъжливи предсказания,
Когато казвате: Господ рече,
При все, че не съм говорил?

  8 Затова, така казва Господ Иеова:
Понеже говорихте суети и видяхте лъжи,
Затова, ето, Аз съм против вас,
Казва Господ Иеова.

  9 И ръката Ми ще бъде против пророците,
Които гледат суети и предсказват лъжи;
Те не ще бъдат в съвета на людете Ми,
Нито ще бъдат записани в списъка на Израилевия дом,
Нито ще влязат в Израилевата земя;
И ще познаете, че Аз съм Господ Иеова.

10 Понеже, да! понеже измамиха людете Ми
Като казваха: Мир! а пък няма мир;
И когато някои градяха една слабичка стена,
Ето, те я мажеха с кал,

11 Кажи на ония, които я мажат с кал, че ще падне,
Понеже ще вали пороен дъжд,
И ти, голяма, каменна градушка, ще паднеш върху нея,
И бурен вятър ще я съсипе.

12 Ето, когато падне стената, няма ли да ви рекат:
Где е калта, с която мазахте?

13 Затова, така казва Господ Иеова:
Непременно ще я съсипя в яростта Си с бурен вятър,
В гнева Ми ще вали пороен дъжд,
И в яростта Ми ще падне голяма градушка от камъни, за да я разруша.

14 Така ще съборя стената,
Която измазахте с кал,
И така ще я съсипя на земята,
Щото ще се открият основите й;
Тя ще падне, и вие ще загинете всред нея;
И ще познаете, че Аз съм Господ.

15 Така ще изчерпя яростта Си върху стената
И върху ония, които са я измазали с кал,
И ще ви река: Няма стената,
Нито ония, които я измазаха, именно,

16 Израилевите пророци, които пророкуват за Ерусалим,
И които виждат видения на мир за него,
Когато няма мир, казва Господ Иеова.

17 И ти, сине човешки,
Насочи лицето си и против дъщерите на людете си,
Които пророкуват от своето си сърце;
И пророкувай против тях, като речеш:

18 Така казва Господ Иеова:
Горко на жените които пришиват възглавнички на всеки лакът,
И правят покривала за главите на лица от всякакъв ръст, за да ловят души!
Ще ловите ли душите на людете Ми,
И ще пазите ли души живи за себе си?

19 Като лъжете людете Ми, които слушат лъжи,
Ще Ме оскверните ли между людете Ми
За шепи ечемик и късчета хляб,
Та да убивате души, които не трябваше да умрат,
И да опазите живи души, които не трябваше да живеят?

20 Затова, така казва Господ Иеова:
Ето, Аз съм против възглавничките ви,
С които ловите души като птици;
Ще ги отдера от мишниците ви,
И ще оставя да избягат душите,
Душите, които вие ловите като птици.

21 Ще раздера и покривалата ви,
И ще избавя людете Си от ръката ви,
Та няма вече да бъдат в ръката ви за лов;
И ще познаете, че Аз съм Господ.

22 Защото с лъжите оскърбихте сърцето на праведния,
Когото Аз не оскърбих;
И укрепихте ръцете на злодееца
За да се не върне от нечестивия си път,
Та да се спаси животът му.

23 Затова няма вече да виждате суети,
Нито ще предсказвате вече предсказания;
И ще избавя людете Си от ръката ви!
И ще познаете, че Аз съм Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава