Книгата на пророк Осия - Глава  6

  1 Дойдете, да се върнем при Господа;
Защото Той разкъса и Той ще ни изцели,
Порази и ще превърже раната ни.

  2 Подир два дни ще ни съживи,
На третия ден ще ни въздигне;
И ще живеем пред Него.

  3 Да! нека познаем Господа, нека следваме да Го познаваме;
Той ще се появи сигурно, както зората,
И ще дойде при нас, както дъжда, както пролетния дъжд, който пои земята.

  4 Що да ти сторя Ефреме?
Що да ти сторя Юда?
Защото добротата ви е като утринния облак,
И като росата, която рано прехожда.

  5 Затова ги изсякох чрез пророците,
Убих ги с думите на устата Си;
И съдбите Ми се явяват като светлината,

  6 Защото милост искам, а не жертва,
И познаване Бога повече от всеизгаряния.

  7 Те, обаче, както Адам, престъпиха завета;
Там постъпиха коварно към Мене.

  8 Галаад е град на ония, които струват беззаконие,
Опетнен е с кръв.

  9 И както разбойнически чети причакват човека,
Така дружината свещеници убива по пътя към Сихем;
Да! те вършат безчестие.

10 В Израилевия дом видях ужас;
Там се намира блудство у Ефрема,
И Израил е осквернен.

11 И за тебе, Юдо, се определи жетва,
Когато върна людете Си от плен.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава