Книгата на пророк Осия - Глава  9

  1 Не се радвай, Израилю, до възторг, като племената;
Защото ти блудства и се отклони от своя Бог;
Ти обикна блуднически заплати във всяко житно гумно.

  2 Гумното и линът няма да ги нахранят,
И мъстът ще изчезне за тях.

  3 Няма да живеят в Господната земя;
Но Ефрем ще се върне в Египет,
И ще ядат нечисти ястия в Асирия.

  4 Няма да принасят Господу възлияния от вино,
Нито ще Му бъдат угодни жертвите им,
Но ще им се считат като хляба що ядат жалеещи,
От който всички, които го ядат се оскверняват;
Защото хлябът им ще бъде за тяхна прехрана,
А няма да влезе в дома Господен.

  5 Какво ще направите в празничен ден
И в ден на Господно тържество?

  6 Защото, ето, макар че побягнаха от погубление,
Все пак Египет ще ги събере,
Мемфис ще ги погребе;
Коприви ще завладеят желателните им сребърни вещи;
Тръни ще има в шатрите им.

  7 Настанаха дните на наказанието,
Дните на въздаянието настанаха,
И Израил ще го познае;
Пророкът избезумя, завладеният от дух полудя,
Поради многото ти беззакония
И поради голямата омраза, която те възбуждат;

  8 Ефрем бди против моя Бог;
А по всичките пътища на пророка има примка на птицеловец,
И омраза в дома на неговия Бог.

  9 Дълбоко се развратиха, както в дните на Гавая;
Затова Господ ще помни беззаконието им,
Ще накаже греховете им.

10 Намерих Израиля, че беше за Мене като грозде в пустиня;
Видях бащите ви, че бяха като първозрелите на смоковницата
В първата й година;
Но те отидоха при Ваалфегора,
Предадоха себе си на това срамотно нещо,
И станаха гнусни като обичните си идоли.

11 А колкото за Ефрема, тяхната слава ще отлети като птица;
Не ще има между тях раждане, ни бременност, ни зачване;

12 Но и да отхранят чадата си,
Пак ще ги обезчадя тъй щото да не остане човек;
Защото горко им, когато се оттегля от тях!

13 Ефрем Ми се виждаше като Тир, насаден на весело място;
Но Ефрем ще изведе чадата си за убиеца.

14 Дай им, Господи! Какво ли да дадеш?
Дай им утроба, която помята и сухи гърди.

15 Всичкото им нечестие е в Галгал,
Защото там ги намразих;
Поради злите им дела
Ще ги оттласна от дома Си;
Няма вече да ги обичам;
Всичките им първенци са бунтовници.

16 Поразен биде Ефрем;
Коренът им изсъхна;
Плод няма да родят;
Дори и ако родят,
Ще умъртвя любимата рожба на утробата им.

17 Бог мой ще ги отхвърли
Защото не Го послушаха;
И ще бъдат скитници между народите.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава