Книгата на пророк Амос - Глава  3

  1 Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израилтяни, - против целия род, рече Господ, който възведох от Египетската земя, като казах:

  2 Само вас познах
Измежду всичките родове на света;
Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.

  3 Ще ходят ли двама заедно,
Ако не се съгласят?

  4 Ще изреве ли лъвът в леса
Ако няма лов?
Ще издаде ли гласа си младият лъв от леговището си
Ако не е хванал нещо?

  5 Може ли птица да попадне в клопка на земята
Дето няма примка за нея?
Скача ли примка от земята
Без да е хванала нещо?

  6 Може ли да засвири тръба в град
И людете да не се уплашат?
Може ли бедствие да сполети град
И да не го е направил Господ?

  7 Наистина Господ Иеова няма да направи нищо
Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.

  8 Лъвът изрева; кой не ще се уплаши?
Господ Иеова изговори; кой не ще пророкува?

  9 Прогласете в палатите на Азот
И в планините на Египетската земя,
И речете: Съберете се по планините на Самария
Та вижте големите метежи всред нея,
И какви насилия има вътре в нея.

10 Защото казва Господ: Ония, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж,
Не знаят да вършат правото.

11 Затова, така казва Господ, Иеова:
Неприятел ще окръжава земята ти,
И ще смъкне от тебе силата ти,
И палатите ти ще бъдат разграбени.

12 Така казва Господ:
Както овчарят изтръгва из лъвовите уста
Две колена, или част от ухо,
Така ще изтръгнат израилтяните,
Които в Самария седят в ъгъла на постелка
И на копринени възглавници на легло.

13 Слушайте и предупредете Якововия дом,
Казва Господ Иеова, Бог на Силите,

14 Че в деня, когато нанеса наказание върху Израиля за престъплението му,
Ще накажа и жертвениците на Ветил,
И роговете на жертвеника ще се отсекат и ще паднат на земята.

15 Още ще поразя зимната къща заедно с лятната къща,
Къщите от слонова кост ще се съсипят,
И на големите къщи ще се тури край, казва Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава