Книгата на пророк Наума - Глава  2

  1 Разрушителят възлезе пред лицето ти;
Пази крепостта, бди за пътя,
Стегни кръста си, уякчи силно мощта си.

  2 Понеже Господ възстанови величието Яковово
Като величието Израилево;
Защото изтърсвачите ги изтърсиха,
И повредиха лозовите им пръчки.

  3 Щитът на силните му е боядисан червено,
Яките мъже са облечени в червеникаво;
Колесниците лъщят със стомана
В деня, когато се приготовлява
И елховите копия се размахват ужасно.

  4 Колесниците буйствуват из улиците,
Блъскат се една с друга по площадите;
Изгледът им е като факли,
Тичат като светкавица.

  5 Той си припомнюва за юнаците си; но те се подплъзват в пътя си;
Тичат към стените му, и покривалото се приготвя.

  6 Речните порти се отварят,
И палата се разрушава.

  7 Решено е да се плени |Ниневия
|И да се пресели;
И слугините й стенат като с гласа на гълъбите,
Когато се бият по гърдите.

  8 Но макар Ниневия да е била отдавна пълна с мъже като езеро с вода, те пак бягат;
Макар да викат: Стойте! стойте! пак никой не погледва назад.

  9 Обирайте среброто, обирайте златото;
Защото съкровищата й са безгранични,
Има богатство от всякакви отбрани вещи.

10 Тя се изпразни, изтърси, и запустя;
Сърцето се топи, и колената се удрят едно о друго,
Болки има във всеки кръст,
А лицата на всички са побледнели.

11 Где е ровът на лъвовете,
И мястото гдето младите лъвове се хранеха,
Гдето ходеха лъвът, лъвицата и лъвчето,
И нямаше кой да ги плаши?

12 Где е лъвът, който разкъсваше доволно за лъвчетата си,
Давеше за лъвиците си,
И пълнеше пещерите си с плячка,
И рововете си с грабеж?

13 Ето, Аз съм против тебе, казва Господ на Силите;
Ще изгоря колесниците й всред дим,
И мечът ще изпояде младите ти лъвове;
Ще изтребя плячката ти от земята;
И няма да се чуе гласът на пратениците ти.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава