Книгата на пророк Авакума - Глава  2

  На стражата си ще застана,
Ще се изправя на кулата,
И ще внимавам да видя какво ще ми говори Той,
И какво да отговоря на изобличителя си.

  Господ в отговор ми рече:
Напиши видението и изложи го ясно на дъсчици,
За да може да се чете бърже.

  Защото видението се отнася към едно определено бъдеще време,
Но бърза към изпълнението си, и няма да излъже;
Ако и да се бави, чакай го,
Защото непременно ще дойде, няма да закъснее.

  Ето, душата му се надигна, не е отдън права;
А праведният ще живее чрез вярата си.

  При това, понеже виното е коварник,
Той е високоумен човек, който не мирува,
Който разширява охотата си като преизподня,
И, като смъртта, не се насища,
Но събира при себе си всичките народи,
И натрупва при себе си всичките племена.

  Против такъв няма ли всички тия да съставят притча,
И против него присмивателна поговорка? като рекат:
Горко на онзи, който натрупва много нещо, което не е негово! - до кога? -
И който товари себе си със залози!

  Няма ли да станат внезапно ония, които ще те хапят чрез лихоимство,
И да се подигнат ония, които ще те правят окаян,
Та ти да им станеш за плячка?

  Понеже ти обра много народи,
Всички останали от племената ще те оберат,
Поради кръвта на човеците,
И поради насилието извършено от тебе на земята,
На града и на всичките му жители.

  Горко на онзи, който придобива неправедна печалба за дома си
За да постави гнездото си на високо,
Та да се избави от силата на бедствието!

Ти си намислил онова, което ще докара срам на дома ти
Като си изтребил много племена,
И си съгрешил против своята си душа.

Защото камъкът ще извика из стената,
И гредата из дърветата ще му отговори.

Горко на онзи, който гради град с кръв,
И утвърждава град с неправда!

Ето, не е ли от Господа на Силите това,
Гдето се трудят племената за огъня,
И народите се мъчат за суетата?

Защото земята ще бъде пълна
Със знанието на славата Господна,
Както водите покриват морето.

Горко на онзи, който напоява ближния си, -
На тебе, който изливаш яростта си, още ги и опиваш,
За да гледаш голотата им!

Напълнил си се със срам, а не със слава;
Пий и ти, и нека се открие краекожието ти,
Чашата на десницата Господна ще се обърне към тебе,
И гнусно безчестие ще бъде върху славата ти.

Защото неправдата ти към Ливан ще те покрие,
И изтребването на уплашените животни,
Поради кръвта на човеците,
И насилието извършено от тебе на земята,
На града и на всичките му жители.

Какво ползва изваяният идол,
Та го е изваял художника му? -
Или леяният идол, учителят на лъжата,
Та уповава творителят му на делото си,
Тъй щото да прави неми идоли?

Горко на онзи, който казва на дървото: Събуди се! -
На немия камък: Дигни се!
Той ли ще го научи?
Ето, той е обкован със злато и сребро,
И няма никакво дишане в него.

Но Господ е в светия Си храм;
Млъкни пред Него, цяла земльо.


Тази глава в нормален вид