Книгата на пророк Захария - Глава  11

  1 Отвори, Ливане, вратите си
За да изяде огън кедрите ти.

  2 Ридай, елхо, защото падна кедърът,
Защото отбраните кедри се разрушиха;
Ридайте васански дъбове,
Защото непристъпният лес се изсече.

  3 Глас се чува от ридаещи пастири,
Защото това, с което се славеха, се развали, -
Глас на млади лъвове, които рикаят
Понеже Иордановото величие се развали.

  4 Така казва Господ моят Бог:
Паси стадото обречено на клане,

  5 Чиито купувачи ги колят,
И не считат себе си за виновни;
Докато продавачите им казват:
Благословен Господ, защото обогатях!
И самите пастири ги не жалят,

  6 Затова няма вече да пожаля жителите на тая земя, казва Господ;
Но, ето, ще предам човеците
Всеки в ръката на ближния му
И в ръката на царя му;
И те ще разорят земята,
И Аз няма да ги избавя от ръката им.

  7 И тъй, аз пасох обреченото на клане стадо, наистина най-бедното от всички стада! Още си взех две тояги; едната нарекох Благост, а другата нарекох Връзки; и пасох стадото.

  8 И изтребих трима пастири в един месец, понеже душата ми се отегчи от тях, а и тяхната душа се отврати от мене.

  9 После рекох: Няма да ви паса; което умира нека умира, и което загива нека загива, а останалите нека ядат всеки месото на ближния си.

10 И като взех тоягата си Благост пресякох я, за да унищожа завета, който бях направил с всичките племена.

11 И в същия ден, когато биде пресечена, бедните от стадото, които внимаваха на мене, познаха наистина, че това бе Господното слово.

12 Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, недейте. И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника.

13 И Господ ми рече: Хвърли ги на грънчаря, - хубавата цена с която бях оценен от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.

14 Тогава пресякох и другата си тояга, Връзки, за да прекратя братството между Юда и Израиля.

15 И Господ ми рече: Вземи си сега оръдията на безсмислен овчар.

16 Защото, ето, Аз ще въздигна пастир на земята,
Който няма да се сеща за изгубените,
Нито да търси разпръснатите,
Който няма да цели ранената,
Нито да пасе здравата
Но ще яде месото на тлъстата,
И ще разсича копитата им.

17 Горко на безполезния пастир,
Който оставя стадото!
Меч ще удари върху мишцата му
И върху дясното му око,
Мишцата му съвсем ще изсъхне,
И дясното му око съвсем ще се помрачи.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава