Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  23

  1 Тогава Валаам каза на Валака: Издигни ми тук седем жертвеника, и приготви ми тук седем юнеца и седем овена.

  2 И Валак стори, както рече Валаам; и Валак и Валаам принесоха по юнец и овен на всеки жертвеник.

  3 После Валаам рече на Валака: Застани близо при всеизгарянето си, и аз ще отида; може би да дойде Господ да ме посрещне; а каквото ми яви ще ти кажа. И отиде на гола височина.

  4 И Бог срещна Валаама; а Валаам му рече: Приготвих седемте жертвеника, и принесох по юнец и овен на всеки жертвеник.

  5 И Господ тури дума в устата на Валаама, и рече: Върни се при Валака и според тая дума говори.

  6 Върна се, прочее, при него; и, ето, той стоеше при всеизгарянето си, той и всичките моавски първенци.

  7 Тогава почна беседата си, казвайки: -
Валак ме доведе от Арам,
Моавският цар от източните планини, |и каза ми:
| Дойди, прокълни ми Якова,
И дойди, хвърли презрение върху Израиля.

  8 Как да прокълна, когото Бог не проклина?
Или как да хвърля презрение върху когото Господ не хвърля?

  9 Защото от връх канарите го виждам,
И от хълмовете го гледам;
Ето люде, които ще се заселят отделно,
И няма да се считат между народите.

10 Кой може да преброи пясъка Яковов,
Или да изчисли четвъртата част от Израиля?
Дано умра както умират праведните,
И сетнините ми да бъдат както техните!

11 Тогава Валак рече на Валаама: Що ми направи ти? Взех те, за да прокълнеш неприятелите ми; а, ето, ти напълно си ги благословил!

12 А той в отговор каза: Не трябва ли да внимавам да говоря онова, което Господ туря в устата ми?

13 Тогава Валак му рече: Дойди, моля, с мене на друго място, от гдето ще ги видиш; само крайната им част ще видиш, а всички тях няма да видиш; и прокълни ми ги от там.

14 И тъй, доведе го на полето Зофим, на върха на Фасга, и издигна седем жертвеника, и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник.

15 Тогава Валаам рече на Валака: Застани тука при всеизгарянето си, а аз ще срещна Господа там.

16 И Господ срещна Валаама, тури дума в устата му, и рече: Върни се при Валака и според тая дума говори.

17 Той, прочее, дойде при него; и, ето, той стоеше при всеизгарянето си, и моавските първенци с него. И Валак му рече: Що говори Господ?

18 Тогава той почна притчата си, казвайки: -
Стани, Валаче, та слушай;
Дай ми ухо, ти сине Сепфоров!

19 Бог не е човек та да лъже,
Нито човешки син та да се разкае;
Той каза, и няма ли да извърши?
Той говори, и няма ли да го тури в действие?

20 Ето, аз получих заповед да благославям;
И Той като благослови, аз не мога да го отменя.

21 Не гледа беззаконие в Якова,
Нито вижда извратеност в Израиля;
Господ Бог негов с него е,
И царско възклицание има между тях.

22 Бог ги изведе из Египет: Има сила като див вол.

23 Наистина няма чародейство против Якова.
И няма врачуване против Израиля;
На времето си ще се говори за Якова
И за Израиля: Що е извършил Бог!

24 Ето, людете ще въстанат като лъвица,
И ще се дигнат като лъв;
Няма да легнат, докато не изядат лова
И не изпият кръвта на убитите.

25 Тогава Валак рече на Валаама: Никак да не ги проклинаш и никак да не ги благославяш.

26 А Валаам в отговор каза на Валака: Не говорих ли ти казвайки: Всичко що ми каже Господ, това ще сторя?

27 След това Валак пак рече на Валаама: Дойди, моля, ще те заведа още на друго място, негли бъде угодно Богу да ми ги прокълнеш от там.

28 И Валак заведе Валаама на върха на Фегор, който гледа към Иесимон.

29 Тогава Валаам рече на Валака: Издигни ми тук седем жертвеника, и приготви ми тук седем юнеца и седем овена.

30 И Валак направи както рече Валаам, и принесе по юнец и овен на всеки жертвеник.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава