Числа или четвъртата от петте Моисееви книги - Глава  6

  Господ говори още на Моисея, казвайки:

  Говори на израилтяните, казвайки им: Когато мъж или жена направи изричен обрек на назирейство, за да посвети себе си Господу,

  тогава да се отказва от вино и от спиртни питиета, да не пие оцет от вино или оцет от спиртни питиета, нито да пие какво да е питие направено от грозде, нито да яде прясно или сухо грозде.

  През всичкото време на назирейството си да не яде нищо, което се прави от лозе, от зърното до ципата.

  През всичкото време на назирейския си обрек да не тури бръснач на главата си; догдето се изпълни времето, което е обрекъл Господу, ще бъде свет, и нека остави да растат космите на главата му.

  През всичкото време на обрека си, че ще бъде назирей Господу, да не се приближи при мъртвец;

  да се не оскверни, заради баща си или майка си, брата си или сестра си, когато умрат; понеже назирейският обрек на Бога му е на главата му.

  През всичкото време на назирейството си той е свет Господу.

  И ако някой умре ненадейно при него, и главата на назирейството му се оскверни, тогава, в деня на очищението си, той да обръсне главата си; на седмия ден да я обръсне.

А на осмия ден да донесе две гургулици или две гълъбчета при свещеника при входа на шатъра за срещане;

и свещеникът да принесе едното в принос за грях, а другото за всеизгаряне; и да направи умилостивение за него, понеже е съгрешил поради мъртвеца, и в същия ден да освети главата му.

След това изново да посвети Господу дните на назирейството си и да донесе едногодишно агне в принос за престъпление; а по-предишните дни няма да се считат, защото се е осквернило назирейството му.

И ето законът за назирея, когато се изпълни времето на назирейството му: да се приведе при входа на шатъра за срещане;

и той да принесе в принос за себе си Господу едно мъжко едногодишно агне без недостатък за всеизгаряне, едно женско едногодишно агне без недостатък в принос за грях, един овен без недостатък за примирителен принос,

кош с безквасни пити от чисто брашно, смесени с дървено масло, безквасни кори, намазани с масло и хлебния им принос с възлиянията им.

И свещеникът да ги представи пред Господа, и да принесе приноса му за грях и всеизгарянето му;

и да принесе овена за примирителна жертва Господу, с коша на безквасните хлябове; свещеникът да принесе още хлебния принос с възлиянието му.

И назиреят да обръсне главата на назирейството си при входа на шатъра за срещане и да вземе космите на посветената си глава и да ги тури на огъня, който е под примирителната жертва.

И свещеникът да вземе сварената плешка на овена, една безквасна пита от коша и една безквасна кора и да ги тури на ръцете на назирея след като обръсне той главата на назирейството си;

и свещеникът да ги подвижи за движим принос пред Господа; това, заедно с гърдите на движимия принос и с бедрото на възвишаемия принос, е свето на свещеника; и след това назиреят може да пие вино.

Това е законът за назирея, който е направил обрек и за приноса му Господу поради назирейството му, освен онова, което му дава ръка; съгласно с обрека, който е направил, така да постъпва според закона за назирейството си.

Господ говори още на Моисея, казвайки:

Говори на Аарона и на синовете му, казвайки: Така да благославяте израилтяните, като им говорите:

Господ да те благослови и да те опази!

Господ да осияе с лицето Си над тебе и да ти покаже милост!

Господ да издигне лицето Си над тебе и да ти даде мир!

Така да възлагат Името Ми върху израилтяните; и Аз ще ги благославям.


Тази глава в нормален вид