Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Тълкувание  

Първото съборно послание на Иоана - Глава  2

Първото съборно послание на Иоана - Глава  2

  1 Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай1 при Отца, Исуса Христа праведния.

  2 Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.

  3 И по това сме уверени, че Го познаваме, ако пазим заповедите Му.

  4 Който казва: Познавам Го, а заповедите Му не пази, лъжец е, и истината не е в него.

  5 Но ако някой пази словото Му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в Него.

  6 Който казва, че пребъдва в Него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос.

  7 Възлюбени, не е нова заповедта, която ви пиша, но е стара заповед която сте имали отначало; старата заповед е словото, което сте чули.

  8 Но пак е нова заповедта, която ви пиша, което нещо е истинско и в Него и във вас; защото тъмнината преминава, и истинската светлина вече свети.

  9 Който казва, че е в светлината, а мрази брата си, той и до сега е в тъмнината.

10 Който люби брата си, той пребъдва в светлината; и в него няма съблазън.

11 А който мрази брата си той е в тъмнината и в тъмнината ходи, и не знае къде отива, защото тъмнината е заслепила очите му.

12 Пиша вам, дечица, защото ви се простиха греховете заради Неговото име.

13 Пиша вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Пиша вам, младежи, защото победихте лукавия. Писах вам, дечица, защото познавате Отца.

14 Писах вам, бащи, защото познавате Този, Който е отначало. Писах вам, младежи, защото сте силни, и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.

15 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца.

16 Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света;

17 и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.

18 Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.

19 От нас излязоха, но не бяха от нас; защото ако бяха били от нас, щяха да си останат с нас; но излязоха, за да стане явно, че те всички не са от нас.

20 А вие сте помазани от Светия и знаете всичко.

21 Пиша ви, не защото не знаете истината, но защото я знаете и разбирате, че никаква лъжа не е от истината.

22 Кой е лъжец, освен оня, който отрича, че Исус е Христос? той е антихрист, който се отрича от Отца и от Сина.

23 Никой, който се отрича от Сина, няма нито Отца; а който изповядва Сина, има и Отца.

24 А колкото за вас, онова, което сте чули отначало, нека остане у вас. Ако остане у вас това, което сте чули отначало, то и вие ще пребъдете в Сина и в Отца.

25 И обещанието, което Той ни даде е това - вечен живот.

26 Пиша ви това поради тия, които желаят да ви заблудят;

27 а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило да правите.

28 Дечица, и сега пребъдвайте в Него, та когато се яви, да имате дръзновение, и да се не посрамим пред Него в пришествието Му.

29 Ако знаете, че Той е праведен, знайте, че и всеки, който върши правда, е от Него роден.

Предишна глава Следваща глава

1 Или, Утешител. Вж. Иоан 14:16

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава