Посланието на апостол Павел към филипяните - Глава  4

  1 Затова, възлюбени и многожелани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои.

  2 Моля Еводия, моля и Синтихия, да бъдат единомислени в Господа.

  3 Да! и тебе умолявам, искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото се трудеха в делото на благовестието заедно с мене, и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.

  4 Радвайте се всякога в Господа; пак ще кажа: Радвайте се.

  5 Вашата кротост да бъде позната на всичките човеци; Господ е близо.

  6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;

  7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

  8 Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, - ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, - това зачитайте.

  9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мене, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.

10 Аз много се радвам в Господа, че сега най-после направихте да процъфти изново вашата грижа за мене; за което наистина сте се грижили, ала не сте имали благовремие.

11 Не казвам това поради оскъдност; защото се научих да съм доволен в каквото състояние и да се намеря.

12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; във всяко нещо и във всички обстоятелства съм научил тайната и да съм сит, и да съм гладен, и да съм в изобилие, и да съм в оскъдност.

13 За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява.

14 Но сторихте добре, като взехте участие в скръбта ми.

15 А и вие, филипяни, знаете, че когато излязох от Македония и почнах делото на благовестието, ни една църква, освен едни вие, не влезе във връзка с мене за даване и вземане;

16 защото и в Солун един-два пъти ми пращахте за нуждата ми.

17 Не че искам подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.

18 Но получих всичко, и имам изобилно; наситих се като получих от Епафродита изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.

19 А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса.

20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава во вечни векове. Амин.

21 Поздравете всеки светия в Христа Исуса. Поздравяват ви братята, които са с мене.

22 Поздравяват ви всичките светии, а особено тия, които са от Кесаревия дом.

23 Благодатта на Господа Исуса Христа да бъде с духа ви. [Амин].

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава