Начало > Библейските книги > Новия Завет

Евангелие от Лука

“Исус като Съвършен Човек”

1. Автор

А. Лука

 1. Лекар по професия – Кол. 4:14.
 2. Той е и автор на Деяния на апостолите.
 3. Близък приятел и партньор при пътуването на Павел.
 4. Изследователите вярват, че Павел е повлиял върху писанията на Лука.
 5. Езичник по рождение.
 6. Добре образован в Гръцката култура.
 7. Най-надареният автор на Новия Завет.
 8. Вероятно той е единствения езичник от всички автори на Новия Завет.
 9. Не е бил очевидец на живота на Исус.

2. Време на написване

А. Между 59 и 63 г. сл. Хр.

3. До кого е адресирано

А. Теофил

 1. Доказателства, показващи, че Евангелието е написано до езичниците /гърците/:
  • Лука описва всички еврейски обичаи;
  • Заменя еврейските имена с гръцки;
  • Проследява родословието на Исус до Адам.

4. Цел

А. Да даде свързан и последователен разказ за живота на Исус, такъв, какъвто е видян от очевидци.

 1. Той е написал най-пълното и последователно описание на живота на Исус.
 2. Лука е искал да покаже, че Исус е обичал най-различни видове хора.
  • Пример: бедните и обременените
 3. Поставя ударение върху човечността на Исус.

Б. Да представи Христос като част от човечеството, Който живя съвършен живот чрез силата на Святия Дух - 2:11.

В. Темата е радост.

 1. Идването на Исус донесе радост, надежда и спасение на грешния свят.

Г. Заветът на милостта.

5. Ключови фрази и думи

А. “Човешки Син”

Б. Повтарящи се думи: “всички” – 146 пъти, “жена” - 43 пъти, “Божието Царство”– 30 пъти

6. Отличителни белези

А. Това е Евангелието на универсалната Божия благодат – 2:32, 3:6, 24:47.

Б. Това е Евангелието на “Човешкия Син”

 1. Поставя се ударение на състрадателното отношение на Исус към бедните, нисшите и отхвърлените.
  • Пример: Бедните ученици – 6:20, грешната жена – 7:37, Мария Магдалена 8:2, Самарянката – 10:33, бирниците и грешниците – 15:1, просяка – 16:20,21, прокажените – 17:12, умиращия крадец – 23:43 и др.

В. Това е молитвено послание.

 1. Поставя специално ударение върху молитва
  • Съдържа три притчи, в които се говори за молитва, и които не се намират в другите Евангелия: приятеля – 11:5-8; неправедния съдия – 18:1-8; фарисея и бирника – 18:9-14.
  • Съдържа молитвите на Христос: при кръщението Му – 3:21, в пустинята – 5:16, преди да призове учениците – 6:12, при преображението Му – 9:29, преди Господната молитва – 11:1, за Петър – 22:32, в Гетсиманската градина – 22:44, на кръста – 23:46 и др.

Г. Първите глави са радостни.

 1. На базата на това Евангелие са написани много известни песни.
  • Аве Мария – съдържа думите на ангела към Мария.

Д. Почита майчинството.

 1. Преобладава явяването на жените
  • Мария, Елисавета, Мария и Марта, Ерусалимските дъщери, няколко вдовици и др.

Е. Биографията на Христос е по-пълна от тази във всички други Евангелия.

Ж. Записани са 20 чудеса и 23 притчи.

7. Разделение на Евангелието от Лука

І. Въведение 1:14:13

ІІ. Служението на Исус 4:149:50

ІІІ. Пътуването Му до Ерусалим 9:2919:28

ІV. Последните Му дни 19:5123:55

V. Възкресението и възнесението Му 24:1 - 51

Назад | Съдържание | Напред