Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание към Римляните

“Праведност чрез вяра”

І. Автор

А. Апостол Павел

 1. Роден в Тарс, главен град на областта Киликия и един от най-великите учебни центрове на Източния Свят.
 2. Евреин
 3. Обучен от Гамалиил в Ерусалим
 4. Родителите му били евреи с римско гражданство, ето защо Павел е и евреин, и римлянин
 5. Еврейският му произход е безукорен
  • Обрязан на осмия ден
  • От корена на Израел
  • От Вениаминовото племе
  • Евреин от евреите
 6. По професия – правел шатри
 7. Баща му е бил богат фарисей
 8. Станал фанатичен гонител на християните, хвърлял ги в затвора и ги убивал, преди самият той да стане християнин
 9. Имал е силна среща с Бога на пътя за Дамаск

ІІ. Написано до:

А. Християните в Рим – 1:7

ІІІ. Ключови пасажи:

А. Разделено на две части:

 1. Първа част – доктринална (глави 1-11)
 2. Втора част – практическа (глави 12-16)

ІV. Време и място на написване:

А. Ранната пролет на 57 или 58 г. сл. Хр.

Б. Написано от Коринт по време на Павловото трето мисионерско пътуване:

 1. Почти е завършил работата си по източното Средиземноморие и има голямо желание да посети църквата в Рим.
 2. По това време не е могъл да отиде до там, затова изпраща писмо, имайки намерение да посети Рим на път за мисията си в Испания.
 3. Това писмо служи като теологично въведение към личното служение към тези хора, което Павел се надява да осъществи.

В. Написано е когато Павел е бил гост на Гаий. Тертий е бил негов писар.

V. Тема и послание

А. Основната тема е простото Евангелие – Божият план за спасение и праведност за цялото човечество, за юдеи и езичници.

Б. Част І – Планът за спасение (оправдание чрез вяра, освещение чрез Святия Дух).

В. Част ІІ – Основно наставление относно християнските задължения.

Г. Ключови думи: спасение и праведност

Д. Посланието към римляните е най-всеобхватното и систематично становище на християнската вяра в Библията.

VІ. Предистория

А. Отправяни са нападки към теологията на Павел, животът му е бил заплашван и той желаел теологичното си становище да предаде на своите хора; ето защо той пише това послание.

Б. Гърците са търсели мъдрост, а римляните закони и ред, ето защо и двете неща са изявени.

В. Написано сякаш е представено пред съда.

Г. Павел се опитва да представи пълното евангелско послание, разкриващо Бога в славната личност и освещаваща работа на Исус Христос.

VІІ. Разделение:

А. Въведение – 1:1-15

Б. Тема: Праведност от Бога – 1:16,17

В. Неправедността на цялото човечество – 1:18-3:20

Г. Предадена праведност – оправдание – 3:21-5:21

Д. Отдадена праведност – освещение – 6:1-8:39

Е. Защита на Божията праведност, проблема на Израел е отхвърляне – 9:1-11:36

Ж. Практикуване на праведността – 12:1-15:13

З. Заключение – 15:14-33

И. Похвали и поздравления – 16:1-27

Назад | Съдържание | Напред