Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание към Ефесяните

“Изграждане на тялото Христово”

І. Автор и време на написване

А. Апостол Павел

Б. Написано между 60-64 г. сл. Хр.; по време на двугодишния престой на Павел в затвора в Рим.

В. Написано до светиите в Ефес.

 1. По това време Павел е за първи път в затвора в Рим.
  • От там той пише четирите си послания, написани от затвора: Филипяни, Колосяни, Филемон и Ефесяни.
 2. Това писмо е написано по много по-мек начин, защото тогава Павел е имал повече свободно време, през което е можеш да пише.
 3. Ефес е бил най-важния град на западна Мала Азия (днешна Турция).
  • Бил е кръстопът на важни търговски пътища и търговски център;
  • Славел се с езическия храм, посветен на Римската богиня Диана, на гръцки – Артемида;
  • За около три години Павел прави от Ефес евангелизационен център;
  • Вероятно това писмо не е изпратено само до църквата в Ефес, но и други църкви, намиращи се в тази провинция, които Павел е посетил по време на третото си мисионерско пътуване.

ІІ. Различни събития/условия, предизвикали написването на тази книга:

А. Състоянието на Ефес и околните градове, и нещата, за които Павел е искал да ги коригира:

 1. Лъжи, гняв, кражби, плътски взаимоотношения, наскърбяване на Святия Дух, общение с делата на тъмнината.
 2. Желание да се отклонят от поклонението на богинята Диана.
 3. В Ранната църква юдеите, които били приели християнството имали склонност да се смятат за по-специални и странили от братята си, които били езичници.
  • Тази ситуация би могла да е една от причините за написване на посланието – ключът е единство между християните.
 4. За разлика от някои други Павлови послания, това не е насочено срещу някаква конкретна грешка или ерес.
  • Павел пише, за да помогне на читателите си по-добре да разберат измеренията на Божия вечен план и благодат, и да оценяват високите цели, които Бог е поставил пред Църквата.

ІІІ. Служението на Павел в Ефес

А. Святият Дух е даден на вярващите при второто посещение на Павел в Ефес.

Б. Там работата му има голям успех.

ІV. Основна тема

А. Единството на църквата:

 1. Особено между евреи и езичници.
 2. В Христос всички християни са едно семейство и те трябва да действат с любов помежду си.
 3. Павел пише и за Църквата – тази, която се състои от всички вярващи живели някога.

V. Разделение на книгата

1. Поздравления 1:1,2

2. Славата и върховенството на Христос 1:3-14

3. Молитва християните да реализират Божията цел и сила 1:15-23

4. Стъпки към изпълнението на Божията цел 2:1-3:21

5. Начини за изпълнение на Божията цел в Църквата 4:1-6:20

6. Заключение 6:21-24

Назад | Съдържание | Напред