Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание към Филипяните

“Да живея е Христос”

І. Автор и време на написване

А. Послание към Филипяните е написано по време на първия престой на Павел в затвора в Рим.

 1. Известно като едно от посланията от затвора.

Б. Написано около 61 г. сл. Хр.

ІІ. Предистория

А. Църквата във Филипи изпратила подарък на Павел чрез Епафродит.

 1. Пратеникът се разболял в Рим и църквата във Филипи се тревожела за него.
 2. Павел пише това писмо до приятелите си – християни във Филипи, изразявайки благодарността си за тяхната любов и помощ.

ІІІ. Църквата във Филипи

А. Тази църква е била за пример в много области.

 1. Била е признателна и благодарна.

Б. Основана е от Павел по време на второто му мисионерско пътуване във време на гонение.

 1. В началото е била малка.
  • Лидия е повярвала първа, а по-късно са повярвали и тъмничарят във Филипи и целия му дом.
  • Тези хора и още няколко представлявали ядрото на църквата.

ІV. Характеристики на писмото

А. То е духовно любовно писмо до църквата.

 1. Изпълнено с топли чувства и благодарност.
 2. Въпреки, че е написано при тежки за Павел условия, той е бил в затвора, писмото набляга на радост и победа.

V. Тема и послание

А. Темата на тази книга е “радост” или “радост в Господа”.

 1. Думата “радост” е използвана 16 пъти.

Б. Трябвало е да се пазят от опасности, защото църквата е имала врагове отвътре и отвън.

 1. Павел предупреждава филипяните за опасността от навлизането на егоизъм и гордост, защото те биха могли да доведат до пагубни разделения.

В. Книгата Филипяни съдържа най-дълбокото поучение за смисъла на въплъщението, 2:5-11.

VІ. Разделение на книгата

 1. Поздравления, благодарение и молитва 1:1-11
 2. Обстоятелствата, в които се е намирал Павел 1:12-26
 3. Наставление 1:27-2:18
  • Живей живот достоен за Евангелието
  • Следвай отношението на слуга, което имаше Христос
 4. Съработниците на Павел 2:19-30
 5. Предупреждение срещу юдаистите и свободията 3:1-4:1
 6. Последни наставления, благодарности, заключение 4:2-23

Назад | Съдържание | Напред