Начало > Библейските книги > Новия Завет

Първо послание към Тимотей

“Инструкции относно църквата за добро пастируване”
“Исус – Добрият пастир – съветник”

І. Автор: Павел

ІІ. Написано до: Тимотей – роден в Листра, майка – еврейка, баща – грък.

ІІІ. Време и място на написване: 63-65 г. сл. Хр. от Македония

ІV. Послание: Предназначен да извършиш – 4:12

V. Предистория: Тимотей е бил пастор на църквата в Ефес – над 50 000 души. Тимотей не е бил достатъчно уважаван от членовете на църквата в Ефес и Павел го е поучавал как да спечели уважението им. Павел е наблягал на това, че Тимотей трябва да бъде силен в Словото и силен в поучаването на своите хора в Словото.

VІ. Ключова дума: Евангелие

VІІ. Често повтаряни думи: Бог – 20 пъти; вяра и верен – 19 пъти; добро – 17 пъти

VІІІ. Ключови стихове: 1:11; 1:15; 3:15; 4:9; 6:11,12

ІХ. Разделение:

А. Належаща нужда от здрава доктрина. 1 глава.

 1. Въведение 1:1-4
 2. Практично благочестие. 1:5,6
 3. Законът – употреба и злоупотреба. 1:7-11
 4. Лично свидетелство и заръчване. 1:13-20

Б. Естеството и вида на публичната молитва. 2:1-8

 1. За какво да се молим. 2:1-3
 2. Как да се молим. 2:8
 3. Молитвата ни: угодна на Бога (3); Негово желание (4);

  Той го изпълнява (5-7); условие (4:10).

В. Необходими характеристики на духовните лидери. 2:9-3:16

 1. Служението на жените 2:9-15
 2. Настойникът трябва да е непорочен във всяка област. 3 глава

Г. Духовни задължения на пастори и служители. 4 – 6 глава

 1. Предупреждение към другите и упражняване на всички изисквания – 4:1-16.
 2. Как да се отнасят към другите. 5 глава
 3. Задължения на слугите и други наставления. 6 глава

Назад | Съдържание | Напред