Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание към Евреите

“Изпълнение на Юдаизма в Християнството”

І. Автор и време на написване

А. Неизвестен

 1. Авторът не се идентифицира в посланието, но той е добре известен на получателите.
 2. Някои учени приписват тази книга на: Павел, Варнава, Аполос и др.
 3. Времето на написване е преди падането на Ерусалим през 70 г. сл. Хр.

ІІ. Заглавие и предистория

А. Църквата през първи век е била подложена на силно гонение и това е причината за написването на тази книга.

Б. Юдеите християни са мислели да се откажат от вярата си и да се върнат към юдаизма.

 1. Авторът ги наставлява да се държат здраво за това, че са изповядали Христос.

ІІІ. Послание

А. Основната тема на книгата Евреи е абсолютното върховенство и достатъчност на Исус Христос като Един, Който разкрива Божията благодат и е неин посредник.

 1. Евреи е наречена “книгата на по-добрите неща”, защото думите “по-добър” и “превъзхождащ” са използвани над 15 пъти в посланието.
 2. В книгата са дадени практични приложения.

ІV. Разделение

 1. Превъзхождащото откровение на Христос 1:1-4
 2. Превъзходството на Христос над ангелите 1:5-2:18
 3. Превъзходството на Христос над Мойсей 3:1-4:13
 4. Превъзходството на Христос над Аароновите свещеници 4:14-7:28
 5. Призив към вяра, която устоява 11 глава

V. Тематично разделение

 1. Страданието – подготовка за свещеничество 2:9-18
 2. Почивка 4:1-11
 3. Духовна зрялост 5:12-6:2
 4. Новият Завет 8:8-13
 5. Вяра 11 глава
 6. Духовни атлети 12:1-13

Назад | Съдържание | Напред