Начало > Библейските книги > Новия Завет

Второ послание на апостол Йоан

“Християни – обичайте се един друг”

І. Автор и време на написване

А. Същият автор, който е написал и І Йоан.

Б. Написано около 90 г. сл. Хр.

ІІ. Предистория

А. През първи и втори век Евангелието е било разпространявано от църква на църква от пътуващи евангелизатори и учители.

  1. Вярващите са ги приемали в домовете си и са им осигурявали провизии за времето на пътуване.
  2. Гностиците са се стремели да практикуват същото и това писмо има за цел да призове вярващите към разпознаване на едните и на другите учители.

ІІІ. Тема и послание

А. Йоан пише за важността християните да се обичат един друг.

Назад | Съдържание | Напред