Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание на Юда

“Бори се за вярата”

І. Автор и време на написване

А. Юда

  1. Най-вероятно това е Юда – братът на Исус.

Б. Написано приблизително през 65 г. сл. Хр.

ІІ. Предистория

А. Първоначално това е било писмо, написано до една или няколко от църквите в Римската Империя.

  1. Опасностите не са били в следствие на гонение, а на появата на еретици и отклоняващи от вярата.

ІІІ. Тема и послание

А. Юда е искал да пише за спасението, но е чувствал, че трябва да ги предупреди за появата на неморални хора между вярващите, които са извращавали благодатта на Бога.

  1. Тези лъжеучители са се опитвали да убедят вярващите, че спасението по благодат дава право да грешиш, защото греховете ти няма да бъдат задържани.

ІV. Разделение

1. Въведение 1,2

2. Причина за написване 3,4

3. Предупреждение срещу лъжливи учители 5-16

4. Наставление на вярващите 17-23

5. Заключение 24,25

Назад | Съдържание | Напред