Начало > Библейските книги > Новия Завет

Книгата Откровение

“Откровението за идващия Христос”

І. Автор и време на написване

А. Възлюбеният Йоан

 1. Четири пъти назовава себе си.

Б. Написана около 95 г. сл. Хр.

ІІ. Предистория

А. Йоан е пренесен на небето, където му се дава видение за Божественото могъщество.

 1. В това видение Отец (Който седи на трона) и Сина (Лъвът/Агнето) са хвалени 24 часа на ден за това, което Са и което са направили (творението и изкуплението) от старците, от четирите живи създания и от ангелите.

Б. Тази книга е написана като апокалиптична книга от пророк и се нарича пророческа книга (подобно на Данаил и Захария).

 1. Това е единствената книга, която съдържа обещание за благословение на читателите й.
 2. Съдържа и проклятие към тези, които прибавят или отнемат от съдържанието й.

В. Римските писатели са започнали да се покланят на Императора.

 1. Християните – тези, които са се покланяли на Христос, а не на Императора са били гонени.
 2. Някои хора от църквата са правили компромис и е било нужно да бъдат поправени, преди тяхното влияние да се разпространи между другите вярващи.

ІІІ. Тема и послание

А. Йоан пише, за да насърчи верните хора, които са отказали да се покланят на Императора.

Б. Информира читателите, че последният сблъсък между Бог и Сатана е неизбежен.

 1. Сатана ще гони вярващите още повече, но те трябва да устоят дори до смърт.
 2. Вярващите за запечатани и никакво духовно действие не може да им навреди, те скоро ще бъдат избавени, когато се върне Христос - нечестивите ще бъдат унищожени, а Божиите хора ще влязат във вечността на слава и блаженство.

В. Богат теологически портрет на Божият трон (1:4-8), последван от изключително визуално проявление на Бога (1:9-20).

 1. Христос – Този, Който ще покори всичко под нозете Си е централната фигура в тази книга.

Г. “Нещата, които си видял” 1 глава.

Д. “Нещата, които са” 2-3 глава.

 1. Посланието към седемте църкви е свър зано с видението на Йоан на Христос. Всяко послание съдържа заповед, похвала и/или обвинение, поправление и предизвикателство.

Е. “Нещата, които ще станат след това” (глави 4-22)

 1. Три цикъла от по седем съдби в глави 6-16, следват седем печата, седем тръби и седем язви.

ІV. Разделение

1. Исус между седемте църкви 1:1-20

2. Писма до седемте църкви 2:1-3:22

3. Тронът, Свитъкът и Агнето 4:1-5:14

4. Седемте печата 6:1-8:1

5. Седемте тръби 8:2-11:19

6. Различни образи и събития 12:1-14:20

7. Седемте язви 15:1-16:21

8. Вавилон – голямата блудница 17:1-19:5

9. Сватбата на Агнето 19:6-10

10. Връщането на Христос 19:11-21

11. Хилядолетието 20:1-6

12. Падането на Сатана 20:7-10

13. Великият бял трон на съда 20:11-15

14. Ново небе, нова земя, нов Ерусалим 21:1-22:5

15. Заключение 22:6-21

Назад | Съдържание