Начало > Библейските книги > Стария Завет

Левит

Автор: Моисей

Време на написване: 1445-1444 г. пр. Хр.

Място на действие: Планината Синай.

Разделение

А. Поклонение на свят Бог 1:1-17:16

 1. Инструкции относно приносите
 2. Инструкции относно свещениците
 3. Инструкции относно народа
 4. Инструкции относно олтара

Б. Живеене на свят живот 18:1-27:34

 1. Стандарти за народа
 2. Стандарти за свещениците
 3. Фестивали и сезони
 4. Получаване на Божиите благословения

Основни теми: Бог учи Своя народ как да живее свят живот.

Думата “святост” е спомената 152 пъти - повече отколкото във всички други книги.

 • Жертви/приноси – 5 вида приноси за изпълнение на две цели:
  1. Изказване на хваление, благодарение и молитва.
  2. Изкупление – покриване и премахване на греха.
 • Поклонение – 7 фестивала, представляващи религиозни и национални празници.
 • Здраве – храна, болести, секс. Бог ги предпазваше от болести и генетични проблеми.
 • Святост – отделен, посветен.
 • Левити – регулирали моралния, обществения и религиозен закон. Наблюдавали здравето, правосъдието и благоуспяването на народа.

Назад | Съдържание | Напред