Начало > Библейските книги > Стария Завет

Числа

Цел: Разказва историята за това как Израел се приготвя да влезе в Обещаната земя, съгрешава и е наказан; отново се подготвя да влезе в земята.

Автор: Моисей

Време на написване: 1450-1410 г. пр. Хр.

Място на действие: Пустинята около планината Синай и земята на изток и юг от Ханаан.

Разделение

А. Подготовка за пътуването 1:1-10:10

 1. Преброяване на народа
 2. Ролята на Левитите
 3. Пазене на чистота в стана
 4. Приемане на насока за пътуването

Б. Първо стигане до Обещаната земя 10:11-14:45

 1. Хората се оплакват
 2. Мириам и Аарон критикуват Моисей
 3. Съгледвачите разпространяват непокорство

В. Лутане в пустинята 15:-21:35

 1. 250 водачи застават срещу Моисей
 2. Над 14 000 души умряха заради бунта си против Моисей
 3. Насоки за свещениците и левитите
 4. Ново поколение

Г. Второ стигане до Обещаната земя 22:1-36:13

 1. Валаам
 2. Второ преброяване на нацията
 3. Инструкции относно приносите
 4. Война срещу Мидиам
 5. 2 и половина племена получават земята си
 6. Стан в Моавската равнина

Назад | Съдържание | Напред