Начало > Библейските книги > Стария Завет

Исус Навин

Цел: Разказва историята на завладяването на Обещаната земя от Израел.

Автор: Исус Навин, с изключение на края на книгата, който вероятно е написан от първосвещеника Финеас – очевидец на тези събития.

Място на действие: Ханаан – Обещаната земя – територията на днешната държава Израел.

Разделение:

А. Влизане в Обещаната земя 1:1-5:12

 1. Исус Навин води нацията
 2. Народът прекосява река Йордан

Б. Завладяване на Обещаната земя 5:13-12:24

 1. Атакуват средата на земята
 2. Атакуват народите на север
 3. Атакуват народите на юг
 4. Обща победа

В. Разделяне на Обещаната земя 13:1-24:33

 1. Всяко племе получава своята земя
 2. Отделени са специални градове
 3. Всяко племе построява олтар
 4. Последното послание на Исус Навин

Основни теми:

 • Успех – когато Израел се покорява на Бога – Той им дава успех, когато не уповава на своята сила, военна мощ, пари, умствени възможности
 • Вяра – Израел се довери на Бога да ги води; чудесата, които Той извърши за тях изградиха силна увереност, че Той ще остане верен и в бъдеще
 • Водителство – Бог даваше инструкции на Израел за всяка област от живота
 • Лидерство – Исус Навин е пример за отличен водач; той беше уверен в Божията сила, смел, когато се сблъскваше с опозиция и готов да търси Божия съвет
 • Завладяване – Бог заповяда на Своя народ да завладее Ханаанската земя и да унищожи всички народи, живеещи там; Израел не изпълни изцяло Божието поръчение

Назад | Съдържание | Напред