Начало > Библейските книги > Стария Завет

І Летописи

Цел: Да обедини Божия народ; проследява рода на Давид; поучава, че искреното поклонение трябва да бъде център на личния живот и на нацията като цяло.

Автор: Според евреите - Ездра

Време на написване – 430 г. пр. Хр. Описват се събития през 1000-960 г. пр. Хр.

Първоначално І и ІІ Летописи са били една книга.

Обстановка: паралел на ІІ Царе и коментар върху него. Поставя ударение на религиозната история на Юда и Израел (14:2).

Основни теми:

Историята на Израел - истинската духовна основа на нацията, Бог пази обещанията Си - потвърждение, водачи, пророци.

Божият народ - националното и духовно единство са важни за възстановяването. Едно семейство в Адам, Една нация в Авраам, Едно свещенство под Левит, Едно царство под Давид.

Цар Давид - стандарт за цар - общение с Бога, поклонение, правосъдие.

Истинско поклонение - Давид връща ковчега на завета в Ерусалим, за да възстанови поклонението. План за построяване на храма.

Свещениците - Левитите трябвало да водят хората в поклонение; пазители на вярата на Израел.

Назад | Съдържание | Напред