Начало > Библейските книги > Стария Завет

Неемия

Цел: Записва историята след третото завръщане от робство в Ерусалим, разказвайки за възстановяването на стените на града и за вярата на хората.

Автор: Вероятно Неемия или Ездра под авторството на Неемия.

Време на написване: Приблизително 455-432 г. пр. Хр.

Обстановка: Зоровавел води първото връщане в Ерусалим през 537 г. пр. Хр., Ездра води второто през 458 г. пр. Хр., Неемия - третото завръщане през 445 г. пр. Хр.

Ключов стих: 6:15,16

Основни теми: Видение, молитва, лидерство, справяне с проблеми, покаяние, съживление

Назад | Съдържание | Напред