Начало > Библейските книги > Стария Завет

Естир

Цел: Демонстриране на Божия суверенитет и любяща грижа към людете Му.

Автор: Неизвестен, вероятно Мардохей (9:29); други предполагат Ездра или Неемия поради стила на писане.

Време на написване: 483 – 471 г. пр. Хр. Естир става царица през 479 г. пр. Хр.

Обстановка: Въпреки, че е след Неемия, събитието е 30 години по-рано от това в Неемия. Действието се развива в Персия, царския дворец в Шушен, столицата на империята. Важен стих - 4:14.

Основни теми:

Божият суверенитет

Освобождение: На 28 февруари евреите празнуват “Пурим”, символ на Божието освобождение.

Действие: Естир и Мардохей пренебрегват собствените си страхове

Мъдрост: Мардохей - съобрази се със закона на Персия, но също не направи и компромис.

Назад | Съдържание | Напред